Fast egendom

2020-07-10 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Våra grannar har fast egendom på vår fastighet, vad ger det dom för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Den lagstiftning som ofta behöver beaktas vid besvarandet av fastighetsrättsliga spörsmål är jordabalken (JB). Din ärendebeskrivning är dock ganska kortfattad. Vidare bereder den vissa tolkningssvårigheter då fast egendom är jord som i sin tur är indelad i fastigheter, vilket annorlunda uttryckt innebär att fast egendom och fastigheter i princip är samma sak (1 kap. 1 § JB). Jag misstänker att det som egentligen åsyftas enligt ovan möjligen kan vara olika typer av nyttjanderättsavtal, servitut, arrenden och/eller annat dylikt hänförligt till den ifrågavarande fastigheten.

Mot bakgrund av det ovan anförda och i enlighet med den separata överenskommelse som slöts igår torsdag den 9/7 kommer du istället att erhålla en personlig telefonrådgivning. Och detta för att reducera risken för eventuella missförstånd och/eller irrelevanta svar. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 13/7 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?