Får vittnen till framtidsfullmakt vara gifta?

2020-12-14 i Formkrav
FRÅGA
Hej Kan det vara två stycken som är gifta med varandra som skriver under framtidsfullmakten de är inte släkt med känner personen
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krav på vittnen

När det ska skrivas en framtidsfullmakt krävs det två vittnen för att fullmakten ska vara giltig (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakt). Av 4 § tredje stycket framgår att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Fullmaktshavaren är den som genom framtidsfullmakten får rätt att företräda fullmaktsgivaren (1 § lag om framtidsfullmakt). I övrigt hänvisas i 4 § lag om framtidsfullmakt till 10 kap. 2 § och 4 § första stycket ärvdabalken (ÄB).

Vilka får inte vara vittnen?

Utöver framtidsfullmaktshavaren finns en lista på vilka som inte får bevittna fullmakten i ÄB (10 kap. 4 § ÄB). Dels får vittnena inte vara under 15 års ålder, eller drabbade av en psykisk störning som innebär att de inte förstår bevittnandets innebörd. Någon som är make, sambo, biologisk eller ingift släkt med fullmaktsgivaren får inte heller vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB).

Sammanfattning

Det finns inget hinder mot att de två vittnena är gifta med varandra, så länge inget av vittnena lider av någon psykisk störning eller är släkt med fullmaktsgivaren.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (170)
2021-03-25 Krav för en giltig framtidsfullmakt
2021-01-29 Hur skriver man en fullmakt?
2021-01-28 Suddbar penna i avtalssammanhang
2020-12-30 Framtidsfullmakt till flera personer

Alla besvarade frågor (91413)