Får vi säga upp vår hyresgäst som hyr en stuga på vår gård?

2020-09-07 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi hyr ut en stuga på våran gård och vill nu ändra om verksamheten till bed and breakfast. Kan vi säga upp den befintliga hyresgästen, privatperson, för att ändra verksamheten på gården?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ni kan säga upp er hyresgäst för att börja driva bed and breakfast-verksamhet. I mitt svar har jag utgått från omständigheterna att ni hyr ut stugan i egenskap av privatpersoner och att det är det enda objektet ni hyr ur.

Privatuthyrning

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller när man som privatperson hyr ut en bostad för annat än fritidsändamål, men om man hyr ut fler bostäder samtidigt är det endast det första hyresförhållandet som ingåtts, se 1 § (här). Jag utgår som sagt från att detta stämmer överens med er situation.

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad får hyresvärden alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, dvs. med tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden och hyresgästen kommit fram till att hyresvärden ska ha längre uppsägningstid än tre månader gäller den uppsägningstid som parterna avtalat, se 3 § (här).

Sammanfattning

Om lagen om uthyrning av egen bostad gäller i ert fall kan ni säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägningstid om ni inte avtalat om längre uppsägningstid. Ni behöver alltså inte ha någon legitim anledning för att säga upp hyresgästen eftersom hyresvärden alltid kan säga upp hyresgästen enligt lagen.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1505)
2021-02-17 När har jag rätt att få nedsatt hyra?
2021-02-15 Kan jag på något sätt bryta företagets hyresavtal?
2021-02-15 Kan gynnande beslut om lägenhet ändras?
2021-02-12 Betalningsskyldighet under en uppsägningstid

Alla besvarade frågor (89533)