Får vem som helst utge sig för att vara en advokat?

2020-01-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, en man i en nära bekantskapskrets utger sig för att vara advokat och erbjuder i samband med det juridiska tjänster. Jag misstänker att han inte är detta. Vart vänder jag mig för att undersöka detta och vart vänder jag mig om han inte skulle visa sig vara advokat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första så är advokat en skyddad titel i Sverige. Det är advokatsamfundet som sköter ansökan och medlemskap i advokatyrket. För att kunna bli en advokat måste man bland annat ha genomgått en juridikutbildning, och haft relevant yrkesmässig erfarenhet samt i allmänhet ansetts vara lämplig att utöva advokatverksamhet. Se 8:2 Rättegångsbalken (RB).

Advokat är alltså en lagskyddad titel och det är brottsligt att felaktigt utge sig för att vara en advokat. Man riskerar att dömas till böter. (8:10 RB).

Det enklaste sättet för att se om någon är en legitimerad advokat är att vända sig till advokatsamfundets hemsida som har en sökfunktion, där alla legitimerade advokater finns listade. https://www.advokatsamfundet.se

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (978)
2020-02-19 Efter hur lång tid gallras brottsregister?
2020-02-17 Kan man få tillgång till en dom angående mord från ca. år 1928?
2020-02-12 Är alla avgöranden från högsta instans (främst HD/HFD) interimistiska beslut?
2020-02-07 Vad bör man göra om åklagaren överklagar domen till hovrätt?

Alla besvarade frågor (77210)