Får vårdcentralen ta ett urinprov utan tillåtelse

FRÅGA
Får vårdcentralen ta ett urinprov utan tillåtelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du med "utan tillåtelse" menar ifall vårdcentralen får ta ett urinprov utan att patienten samtyckt till detta.

Det finns en uttrycklig bestämmelse i lag om att patienten ska samtycka, vilket framgår av 4 kap. 2 § patientlagen (2014:821) (PL). Paragrafen beskriver att hälso- och sjukvård inte får ges utan att patienten har samtyckt. Detta gäller ifall inget annat följer av PL eller en annan lag. Det följer också av 4 kap. 2 § PL att samtycket kan lämnas muntligt, skriftligt eller på ett annat sätt som visar att patienten samtycker till den aktuella åtgärden. Vårdgivaren har även en informationsskyldighet att ge patienten information om bl.a. hälsotillstånd och de undersökningsmetoder som finns för behandling och vård, 3 kap. 1 § 1 st. 1-2 punkterna PL.

Undantag finns från denna samtyckesregel. Det första undantaget finns i 4 kap. 4 § PL och handlar om nöd. Skulle vårdgivaren behöva avvärja en fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa får vård ändå ges, fastän patientens vilja pga. medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan utredas. Detta kan exempelvis vara fallet då en patient kommer till sjukhuset akut så att det inte är möjligt att ta reda på dennes vilja, eller om patienten är narkotikapåverkad.

Det andra undantaget från samtycke är ifall annat framgår av en tvångslag. Tvångslagarna är smittskyddslagen (2004:168), lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Eftersom jag inte har några omständigheter att utgå ifrån kan jag som övergripande svar på din fråga säga att det beror på vilka omständigheter som finns i ditt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (213)
2020-05-18 Har jag rätt till patientskadeersättning?
2020-05-18 Fått komplikation efter operation - kan jag begära ersättning?
2020-05-14 Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?
2020-05-13 Kan jag ansöka om förstörande av journal?

Alla besvarade frågor (80279)