Får våra grannar sätta upp ett stängsel i vår tomtgräns?

2019-08-22 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Våra grannar har satt upp ett stängsel i vår gemensamma tomtgräns, bygglovsfritt, utan att diskutera med oss berörda . Är detta lagligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar främst om rättsförhållandet mellan grannar och de bestämmelserna finns i 3 kap Jordabalken, JB (här). Först och främst vill jag börja med att poängtera att det finns en sedan gammalt gällande princip i 3 kap 1 § JB (här) som säger att man är skyldig att visa hänsyn till grannar och sin omgivning. Jag tolkar din fråga som att du delvis vill veta om era grannar behöver bygglov för att sätta upp stängslet, och delvis om de har rätt att placera stängslet i er gemensamma tomtgräns. Jag kommer att besvara dessa frågor separat nedan.

Bygglov vid uppförande av stängsel

Generellt sett krävs inte bygglov för att uppföra ett sedvanligt stängsel men det är byggnadsnämnden i varje enskild kommun som beslutar i dessa frågor, varför jag inte kan svara på om just er kommun kräver bygglov för sådant stängsel era grannar uppfört. Jag rekommenderar er att söka på er kommuns hemsida där det möjligtvis kan finnas information om bygglov i er kommun.

Placering av stängsel

När det gäller placeringen av stängslet betyder det alltså att stängslet står på bådas tomt om det placeras längs tomtgränsen. För att en granne ska få sätta upp ett stängsel i tomtgränsen krävs därför en överenskommelse mellan grannarna. Har ni inte kommit överens med era grannar om att de får sätta stängslet i tomtgränsen är det alltså otillåtet. Er granne kan givetvis istället sätta upp stängslet på sin egen tomt utan att behöva ert godkännande, men då krävs i regel också att detta görs så att det finns tillräckligt med utrymme för grannens eventuella underhåll av stängslet utan att vistas på er tomt.

Om er granne olovligen placerat stängslet i tomtgränsen kan ni kontakta plan- och byggnadsnämnden i er kommun. Om ni annars kan tänka er att behålla stängslet som det är, rekommenderar jag er att skriva ett avtalsservitut för att inte ni ska vara skyldiga att underhålla den sida av stängslet som står på er tomt, hur mycket underhåll nu ett stängsel kan kräva.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (475)
2020-05-30 Fråga om det är tillåtet att uppföra altan på en uteplats i en hyresrätt
2020-05-17 Syskon som bor i samägt boende
2020-05-17 Träd skymmer grannens utsikt - vad gäller?
2020-05-13 Åverkan på annans fastighet, vilket grannelagsrättsligt ansvar har skadevållaren?

Alla besvarade frågor (80507)