Får väktare kontrollera körkort?

FRÅGA
Kan ett bevakningsföretag kräva att få se körkort eller är det bara polisen som kan det? Jobbar på ett företag där företaget har bett att det anlitade bevakningsföretaget skall kolla körkort på förare som kör på området.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Väktare som arbetar för ett bevakningsföretag har väldigt få särskilda befogenheter, till skillnad från ordningsvakter eller poliser. I själva verket har väktare samma lagliga befogenheter som alla andra medborgare. I vissa fall kan dock väktare ges särskilda befogenheter som annars är förbehållna polisen eller ordningsvakter. Väktare kan exempelvis tillåtas att bära skjutvapen i tjänsten, använda handfängsel vid envarsgripanden samt bära batong.

Vad gäller väktares möjlighet att kontrollera körkort finns det ingen särskild bestämmelse som ger dem rätt att göra detta. Det innebär dock inte att väktare inte får kräva att en person som vistas på ett område kan legitimera sig. Väktaren kan alltså kräva att en person visar att hen har rätt att vistas på det område som väktaren har i uppdrag att bevaka. I en väktares uppgifter ingår ju ofta att se till att obehöriga inte får tillträde till en viss plats, och för att avgöra om personen är obehörig eller inte kan väktaren kräva att personen uppvisar en identifikationshandling av något slag.

Svaret på din fråga är alltså att en väktare får kräva att personer som vistas på det område som väktaren har i uppdrag att bevaka kan bevisa att de har rätt att vara där. Det skulle t.ex. kunna innebära att kontrollera en persons körkort.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (67)
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?
2020-11-07 Väktares skyldighet att ingripa
2020-10-27 Vilket lagstöd använder polisen gällande väktare angående batong(expander)
2020-10-17 får en ordningsvakt neka mig inträde?

Alla besvarade frågor (86590)