Får väktare bära batong i tjänsten?

Hej, Jag har en fråga angående jobbet på krogar som dörrvakt. Vet att Entrevärd inte får bära batong eller handfängsel men att OV har rätten till detta då dom representerar myndigheten/polisen. Men om jag utbildar mig till Väktare så får jag ju även rätten att bära batong m.m. Kan jag med Väktarlicens arbeta på krogar och bära batong eller kräver det OV utbildning? Tack för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller bärande av batong på allmän plats så är huvudregeln att detta är förbjudet. Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 1 § (Den så kallade knivlagen) Enligt samma paragraf andra stycket så gäller undantag för bland annat poliser och ordningsvakter som har denna typ av utrustning i sin tjänst.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilken typ av utrustning ordningsvakter får eller ska ha. Ordningsvaktsförordningen 9 §. Detta har rikspolisstyrelsen gjort genom föreskrifterna RPS FAP 692-1. Här framgår av 9 kap. 2 § att handfängsel ska ingå i ordningsvaktens utrustning. I 9 kap. 3 § föreskrivs att ordningsvakten får bära batong, men bara batonger som uppfyller vissa krav som ställs upp i en bilaga till föreskrifterna.

När det gäller väktares befogenheter så finns regler om detta i föreskrifterna FAP 573-1 PMFS 2017:10 utfärdade av rikspolisstyrelsen.

Enligt dessa föreskrifter så får väktare bära gummibatong som uppfyller de krav som ställs i bilaga 7 i föreskrifterna. 9 kap. 2 §. Expanderbar batong får bäras av väktare som har genomgått viss utbildning eller fått ett förordnande av myndighet. Detta framgår av samma paragraf.

Ordningsvakter får alltså bära batong om den uppfyller vissa krav och handfängsel måste ingå i ordningsvaktens utrustning. Väktare får bära batong under vissa förutsättningar, dessa förutsättningar skiftar beroende på vilken typ av batong som används. De föreskrifter som jag har hänvisat till finns på polismyndighetens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo