Får uppsägningstiden vara mer än tre månader vid hyresavtal?

2020-03-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående hyresavtal. Får uppsägningstiden vara mer än 3 månader när det är en bostad som man planerar att bo i under en längre tid? Har nämligen läst det och undrar då om mitt avtal jag skrivit med 4 månaders uppsägningstid blir ogiltigt? Värt att kanske nämna är att jag bor som inneboende
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om uppsägningstid för hyresavtal som inneboende. Det framgår dock inte av din fråga om personen du hyr av äger bostaden själv eller om det är en hyresrätt, vilket påverkar vilken lag som blir aktuell. Om det rör sig om uthyrning av egen bostad blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Om det istället rör sig om uthyrning av en hyresrätt tillämpas hyreslagen (12 kap. jordabalken). Jag kommer därför att gå igenom vad som gäller enligt båda lagarna.

Uppsägningstid enligt lagen om uthyrning av egen bostad

Vid uthyrning av egen bostad är utgångspunkten att hyresgästen har en månads uppsägningstid medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Uppsägningstiden för hyresvärden får med andra ord vara längre än tre månader, men däremot inte kortare. Detta beror på att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen inte är bindande (2 § lagen om uthyrning av egen bostad).

Uppsägningstid enligt hyreslagen

Det framgår inte av din fråga om avtalet gäller på bestämd eller obestämd tid, vilket kan påverka uppsägningstiden för hyresvärden enligt hyreslagen. Ett avtal på bestämd tid innebär att du och din hyresvärd har avtalat om att hyresperioden ska upphöra vid en specifik tidpunkt. Om ni inte har bestämt när avtalet ska upphöra är utgångspunkten att det gäller på obestämd tid och alltså gäller tillsvidare (12 kap. 3 § JB). Oavsett om det rör sig om ett avtal på bestämd eller obestämd tid är det dock alltid möjligt för hyresgästen och hyresvärden att avtala om en längre uppsägningstid för hyresvärden (12 kap. 4 § JB). Det är alltså möjligt att avtala om en uppsägningstid på fyra månader, så som ni har gjort.

Avtalet mellan dig och din hyresvärd är giltigt

Oavsett om det rör sig om uthyrning av egen bostad eller uthyrning av hyresrätt har du och din hyresvärd alltid rätt att avtala om en längre uppsägningstid för hyresvärden. Det avtal som ni har skrivit med fyra månaders uppsägningstid är med andra ord giltigt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1437)
2020-10-26 Vad gäller för hyreshöjning och vad innebär bruksvärde?
2020-10-24 Besittningsskydd vid privatuthyrning
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?

Alla besvarade frågor (85416)