Får undantag göras i ångerrätten vid försäljning av kurser?

FRÅGA
Hej!Vi säljer kurser och ger kunder möjlighet att avboka kursen fram till 3 dagar innan kursen skall genomföras. Nu avser vi möjliggöra bokning och betalning av kursen via vår hemsida, detta innebär att distansavtalslagen gäller, får vi göra undantag från 2 veckors ångerrätt om kursen bokas in kortare tid än 2 veckor innan våra avbokningsregler tillåter det (17 dagar)? Finns det då krav på hur vi skall informera om detta?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner gäller Distansavtalslagen ( DAL ) vid försäljning av kurser via hemsida. Generellt kan sägas att ångerrätt och avbokning är olika saker. Om ångerrätten gäller för köpet så kan inte denna avtalas bort. Vissa kurser kan nämligen vara undantagna från ångerrätten. Du nämner inte vad för kurser ni tillhandahåller. Exempelvis så är ångerrätten undantagen från "kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod". Jag kan därför inte säga om er kurs är undantagen enligt den regeln 2 kap. 11§ 12 punkten DAL.

Informera kund om ångerrätt

Informationen ska vara tydlig och ska innehålla det konsumenten behöver veta för att kunna utnyttja sin ångerrätt. En kund ska bland annat få information om att denne har ångerrätt, huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det, enligt 2 kap. 2 § 9 punkten DAL. Ångerrätten är 14 dagar sedan avtalet ingicks 2 kap. 12 § 2 stycket DAL. Om företaget inte ger konsumenten tillräcklig information om ångerrätten har kunden rätt att ångra sig i upp till ett år 2 kap. 12 § 4 stycket DAL. Det räcker med att ni informerar kunden i köpvillkoren, det vill säga att köpvillkoren visas för kunden innan bokningen slutförs. Det kan rekommenderas att ni även har en flik på hemsidan där kunden kan ta del av köpvillkoren inklusive information om ångerrätten.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska en kund meddela er inom dessa 14 dagar om denne vill ångra köpet av en kurs. När det gäller ångerrätt kan ingen ersättning begäras från konsumenten om tjänsten inte påbörjats ännu.

Avbokning av kurs

När det kommer till avbokning av kurs, så kan en kund alltså avboka kursen även om ångerfristen gått ut. I ett sådant fall få ni dock begära ersättning för de kostnader ni får på grund av kundens avbokning. Det kan dels handla om redan utfört arbete, dels inkomstförlust om ni inte har möjlighet att boka in en ny deltagare. En rekommendation är att ha information om avbokning på eran hemsida, så att kunderna kan ta del av detta. Självklart ska avbokningsvillkoren visas för kunden innan bokning/köp av kurs genomförs.

Sammanfattningsvis får ni inte göra undantag från ångerrätten om era kurser omfattas av den regeln. Ni är skyldiga att informera konsumenterna om ångerrätten tydligt i köpvillkoren innan bokning/köp genomförs och förslagsvis på er hemsida. En kund kan alltså avboka en kurs trots att ångerrätten gått ut, men då har ni rätt som företag att begära ersättning från kunden.

Jag hoppas ni har fått svar på era frågor!

Ni är annars välkomna att kontakta mig på mail natasha.fathifard@lawline.se vid eventuella funderingar.

Hoppas ni får en trevlig helg!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll