Får två gifta vittnen bevittna ett testamente då dessa ej är släkt med testator eller nämnda i testamentet?

För att bevittna ett testamente kan vittnena vara gifta med varandra. Vittnena är ej släkt med testamentsgivaren och är ej nämnda i testamentet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är ja. Formkraven för upprättande av testamente står i (10 kap 1 § Ärvdabalken) (ÄB), vilket förutsätter två vittnen. Läser man sedan vidare i (10 kap 4 § ÄB) framgår vem som får/inte får vara testamentsvittne. Slutsatsen av den sistnämnda paragrafen är att det tycks vara helt okej att vittnena är gifta med varandra, så länge som förutsättningarna i övrigt är som du beskriver i din fråga.

Vittnesreglerna i ÄB tycks alltså vara riktande mot förhållanden mellan vittnen och testator och inte förhållanden vittne till vittne. Sålunda torde det inte finnas något problematiskt i att två gifta vittnen bevittnar ett testamente enligt förutsättningarna i din fråga.

Hoppas du känner att du fått ett bra och tydligt svar!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning