Får transportörer friskriva sig från ansvar för transportskador?

• Vi har en webbutik(Y.se)

• Vi har skickat en beställning till kund (felfri produkt) med kreditbolag X betalning

• Kunden meddelade att den blev transportskadad

• Vi svarade direkt att han måste göra en skadeanmälan till DHL

• Han svarade inte på detta tidigare än efter 8 dagar trots att vi försökte få kontakta flera gånger via mail.

• Denna dag vi har gjort själv en anmälan hos DHL

• DHL lovat att hantera reklamation inom 15 dagar

• Efter 1 månad svarat DHL – trots att vi har frågat efter svar flera gången – att anmälan er inte acceptabelt för att det inte hände inom 7 dagar efter att paketet var levererad

• Det var då vi fick veta att kunden hade fått paketet 3 dagar tidigare än som han hade meddelat oss

• Vi meddelade kunden om svaret från DHL och ber om att han går vidare med DHL pga. att enligt DHL går hela ansvaret till mottagaren vid transportskada

• Han gjorde inget tills att han fick påminnelse från kreditbolag X, för att han inte hade meddelat kreditbolag X heller

• Nu kreditbolag X skrivit oss att vi får ingenting, accepterar kundens åsikt att han har rätt att reklamera 3 år, och vi som ansvarar för paketet

Vår fråga är: Har vi verkligen inte någon rätt att få betalningen?

Är det vi som är tvungna att betala DHL och kundens misstag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din fråga som att en produkt blivit skadad under transport till slutkund och nu vill inte transportören ta ansvar för skadan pga att ni inte meddelat om felet i tid. Att meddelandet inte nått fram var pga att kunden inte meddelat er.

Inledningsvis får vi dela upp situationen mellan parterna. Ni har en avtalsrelation med DHL och kunden, Kunden har enbart en relation till er.

Hur regleras förhållandet mellan dig och transportören?

Avtalsrelationer mellan näringsidkare regleras till stor del genom avtal. Det innebär att ni är fria att komma överens om vilka villkor som ska gälla mellan er.

Transportören har i sitt kontrakt sagt att de enbart tänker bära risk för varan (svara för fel) 7 dagar efter det att dem har levererat den till slutkund. Det innebär att ni är inte berättigade någon ersättning för fel som reklameras efter 7 dagar.

Hur regleras förhållandet mellan dig och kund?

Mellan er gäller konsumentköplagen och avtalsvillkor som inte ger ett sämre skydd än konsumentköplagen (3 § kkL). Enligt konsumentköplagen får kunden alltid reklamera fel upp till 2 månader efter det att denne upptäckt felet (23 § kkL). Ni kan inte neka kunden ersättning av den anledning att ni inte fått ersättning från transportören, kunden har rätt till ersättning enligt lag från säljaren.

Vem bär risken för meddelandet?

Huvudregeln är att den som skickar ett meddelande bär risken för att detta komma fram i rätt tid. Av vad jag förstår av din fråga har kunden meddelat att varan var skadad inom 7 dagar, därefter hade ni förlagt kunden att fylla i blanketten till transportören. Tyvärr hade detta inte skett i tid och ni förlorade er rätt till ersättning från transportören. Jag kan tyvärr inte göra någon annan bedömning än transportören har rätt att neka er ersättning pga att de inte fått meddelande i rätt tid. Hade ni erinrat transportören så fort kunden hörde av sig hade situationen möjligtvis sett annorlunda ut.

Slutsats

Som en del av transportörens sätt att freda sig mot att få reklamationer för transportskador har de en ansvarsbegränsning som säger att de enbart tar reklamationer som sker inom 7 dagar. Dessa villkor framkommer av ert avtal med DHL. Kunden å andra sidan får reklamera fel upp till 2 månader, DHL bär däremot inget ansvar om skadan reklameras efter 7 dagar. Ni har ingen rätt till ersättning från transportören av den anledningen att reklamation inte inkommit i rätt tid till DHL. Ni måste däremot betala ut ersättning till köparen.

Hoppas du fick svar på din fråga, du är varmt välkommen att kontakta mig med ev. följdfrågor eller om du vill komma i kontakt med vår byrå,

andre.blomquist@lawline.se

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”