Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?

Hej! Den senaste tiden har ENCRO och fransk polis tillvägagångssätt varit omstritt. Frågan som jag förstått det som är om avlyssning skett på fransk eller på svensk mark. Hur ligger det till med bevisinhämtning från utländska myndigheter? Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fri bevisföring

I svensk processrätt finns principen om fri bevisföring. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (så kallad fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten.

Det finns ett fåtal undantag och en generell avvisningsregel i 35 kap 7§ rättegångsbalken men annars finns det i princip inga begränsningar om vad som får åberopas som bevisning i en domstol i brottmål. Det har heller inte ansetts oförenligt med lag att ta upp och pröva bevisning som åtkommits på ett olagligt sätt.

Olagligt åtkommen bevisning

I Sverige har två situationer gällande olagligt åtkommen bevisning blivit klarlagda. Det första är ett förbud mot att använda bevisning som tillkommit genom ett brott mot Artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, som stadgar skydd mot tortyr och liknande omänsklig behandling, och det andra är ett förbud mot att använda sig av bevisning som oåterkalleligen skulle förstöra den tilltalades rätt till en rättvis rättegång.

Mål B 3203-21

I mål B 3203-21 har hovrätten funnit att bevisningen från EncroChat inte tillförts målet i uppenbar strid med fransk eller svensk lag eller europeiska eller internationella överenskommelser. Hovrätten har därför tillåtit att EncroChat-materialet får åberopas i målet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konteras att utrymmet för rätten att avvisa bevisning är väldigt litet. Istället ger man rätten möjlighet att värdera hur högt bevisvärde viss bevisning ska ha i enlighet med den fria bevisvärderingen. När det gäller EncroChat har hovrätten konstaterat att denna bevisning är tillåten och får alltså åberopa i mål.

Hoppas du fått svar på din fråga du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ida ZackariassonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo