Får statsministern påverka hur en domstol ska döma i ett enskilt fall?

2019-07-30 i Myndigheter
FRÅGA
Får statsminister lägga sitt veto i rättsfall eller påverka rättsväsendet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förbud mot ministerstyre

Statsministern eller regeringen får inte styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad man brukar kalla förbud mot ministerstyre. Sverige är på det sättet unikt i jämförelse med många andra länder där ministerstyre är vanligt förekommande.

Regleringen om ministerstyre finner man i svensk grundlag, närmare bestämt i regeringsformen, RF (här). När det gäller just domstolar och rättsväsendet kommer förbudet till uttryck i 11 kap 3 § RF (här):

"Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare."

Nåd

Det finns dock ett undantag då regeringen kan påverka ett enskilt fall som tagits upp i domstol eller hos annan förvaltningsmyndighet. Denna regel handlar om nåd och finns i 12 kap 9 § RF (här). Den innebär att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en brottspåföljd eller annan rättsverkan av brott, samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp. I andra stycket står även att regeringen får besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas, men då krävs att det finns synnerliga skäl.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (330)
2020-05-28 Kan jag överklaga min grannes bygglov till att måla om huset?
2020-05-03 Hur ansöker jag om förstörelse av uppgift i journal?
2020-04-21 Paragraf att åberopa för återförening av barn/förälder enligt LVU
2020-04-19 Kan man folkbokföra sig i Sverige innan man flyttar hit?

Alla besvarade frågor (80678)