Får statsministern påverka hur en domstol ska döma i ett enskilt fall?

2019-07-30 i Myndigheter
FRÅGA
Får statsminister lägga sitt veto i rättsfall eller påverka rättsväsendet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förbud mot ministerstyre

Statsministern eller regeringen får inte styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad man brukar kalla förbud mot ministerstyre. Sverige är på det sättet unikt i jämförelse med många andra länder där ministerstyre är vanligt förekommande.

Regleringen om ministerstyre finner man i svensk grundlag, närmare bestämt i regeringsformen, RF (här). När det gäller just domstolar och rättsväsendet kommer förbudet till uttryck i 11 kap 3 § RF (här):

"Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare."

Nåd

Det finns dock ett undantag då regeringen kan påverka ett enskilt fall som tagits upp i domstol eller hos annan förvaltningsmyndighet. Denna regel handlar om nåd och finns i 12 kap 9 § RF (här). Den innebär att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en brottspåföljd eller annan rättsverkan av brott, samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp. I andra stycket står även att regeringen får besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas, men då krävs att det finns synnerliga skäl.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej 34 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-31 06:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (280)
2019-10-11 Har jag rätt till bostadstillägg som pensionär?
2019-10-02 Anonym orosanmälan
2019-10-01 Söka till Försvarsmakten trots tidigare dom
2019-09-30 Hej, jag anmälde min pappa för att han misshandla mig, och nu dricker min mamma igen under denna period, kan socialen eller något sånt ta ifrån mig och min bror från min mamma? min mamma säger så.

Alla besvarade frågor (73761)