Får socialtjänsten inleda en utredning utan anmälan?

Får socialen inleda utredning utan anmälan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, socialtjänsten/socialnämnden får inleda en utredning utan anmälan (på eget initiativ). Socialnämnden ska direkt inleda en utredning av vad som framkommit av ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan leda till någon åtgärd (11 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen). Formuleringen "eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom…” tar sikte på just sådana situationer där socialnämnden har fått information om ett missförhållande på annat sätt än genom en ansökan eller anmälan. Ett exempel på detta kan vara om en socialsekreterare i sin uppsökande verksamhet stöter på ett barn som far illa - med följden att en utredning inleds.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”