Får sambopar bevittna testamentet om dom har samma adress?

2017-02-16 i Testamente
FRÅGA
Hej. Får sambopar bevittna testamentet om dom har samma adress?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente ska bevittnas av två personer. Omständigheterna att dessa två personer är sambor och/eller har samma adress är inte i sig hinder mot ett bevittnande (de kan till och med vara gifta).

Samborna kan däremot vara underkända som vittnen på grund av andra omständigheter. Detta regleras i Ärvdabalken 10 kap. 4 §. Till exempel får vittnena inte vara släkt med testatorn eller bevittna ett förordnande till någon av dem själva.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2729)
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?

Alla besvarade frågor (88416)