Får säljaren ändra pris efter att avtal ingåtts?

Hejsan.

Jag beställde panel till mitt hus av ett företag från deras hemsida, en panel som kostade 169 kr kvm, med leverans tid 10-15 arbetsdagar, jag beställde 230 kvm. Efter ca 40 arbetsdagar fick jag leveransen och då bara ca hälften. Dom hävdar nu att det var ett pris per bräda och inte per kvadrat och att dom gjort ett skrivfel på hemsidan. Jag har nu fått en faktura på 230 kvm men bara fått ca 120 kvm. Jag har dels fått betala ställtid på hantverkare som var inbokade och dessutom en del vattenskador på isolering och Golvspån eftersom jag inte har någon panel.

Jag har gett dom chansen att fixa detta men dom vägrar skicka resterande och hävdar att jag ska betala full faktura.

Nu har jag bara panel till halva huset.

Vad göra? Bilder finns på priset från hemsidan då jag beställde, nu har dom dock ändrat priset till styckepris.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagar i ditt fall är avtalslagen och konsumentköplagen(KKL)

Konsumentköplagen är tvingande till din fördel

KKL är tvingande till konsumentens fördel (3 § KKL). Detta betyder att säljaren inte får ställa upp avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än de som anges i lagen.

Ändring av priset

Du har ingått ett avtal med företaget som båda parter är bundna av. Med detta följer att även det angivna priset är bindande (1 kap. 1 § AvtL). Från denna regel finns dock ett undantag. Om företaget av misstag angett ett felaktigt pris och du insåg eller bort inse misstaget, är de inte bundna av priset (1 kap. 32 § AvtL).

Säljarens dröjsmål med avlämnandet

Säljaren är i dröjsmål med avlämnandet om varan avlämnas för sent och detta inte beror på köparen (9 § KKL). Eftersom ni avtalat om en leveranstid på 10-15 arbetsdagar och du 40 arbetsdagar senare fortfarande inte fått hela leveransen är säljaren i dröjsmål med avlämnandet.

Om säljaren är i dröjsmål med avlämnandet kan köparen göra vissa påföljder gällande. Köparen kan antingen hålla inne betalningen till dess att leverans sker eller häva köpet. Utöver detta har köparen även rätt att kräva skadestånd (10 § KKL).

Förutsättningar för skadestånd

För att köparen ska ha rätt att kräva skadestånd på grund av säljarens dröjsmål med avlämnandet krävs det att köparen lidit en faktisk skada. Köparen ska alltså ha ådragit sig kostnader till följd av säljarens dröjsmål (31-32 § KKL). Du anger i din fråga att du både fått ersätta hantverkare och vattenskador på isolering och golvspån, utgifter som är ersättningsgilla enligt KKL.

Sammanfattningsvis, du och företaget har avtalat om ett pris och när leverans ska ske. Det pris som angavs när du beställde panelen ska gälla, under förutsättning att du inte insåg eller borde ha insett att priset gällde "per bräda". Huruvida du borde ha insett att det var en felskrivning som företaget hävdar har jag svårt att ge dig ett klart svar på. Här spelar det exempelvis roll om paneler brukar säljas per bräda eller kvadratmeter, samt om priset var uppenbart för lågt i jämförelse med andra paneler etc. Vad gäller leveransen som fortfarande inte är fullgjord, innebär detta att säljaren är i dröjsmål och du kan hålla inne betalningen tills dess att du fått hela leveransen.

Förutsatt att din situation inte faller in under undantaget i 1 kap. 32 § AvtL är mitt råd till dig är att du hör av dig till företaget som sålt panelen och redogör för dem att avtalat pris ska gälla samt håller inne betalning tills dess att full leverans sker. Skulle de trots detta fortsätta kräva mer pengar av dig kan du vända dig till konsumentverket eller konsumentvägledaren i din kommun.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo