Får rundbalar staplas så att de förstör grannarnas utsikt?

2020-06-28 i Fastighet
FRÅGA
HejJag har en lantbrukare till granne. Och på sin åkermark som gränsar till min tomt så har han lagt upp två våningar hög med rundbalar på två ställen. Dom ligger precis utanför mina bägge altaner och skymmer all utsikt. Är detta möjligt att han får lägga upp dom på det viset?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nyttjande av fast egendom

När man ska nyttja sin fasta egendom ska man ta skälig hänsyn till sin omgivning. (3 kap. 1 § jordabalken). Fast egendom är jord, vilket på vardagligt språk betyder ungefär mark och byggnader. (1 kap. 1 § jordabalken). Vad skälig hänsyn innebär blir en bedömningsfråga från fall till fall. Om man anser att någon inte visat skälig hänsyn ska talan i första hand väckas med stöd av 32 kap. miljöbalken. Då kan man få skadestånd om person-, sak-, eller ekonomisk skada har uppkommit. Hänsyn ska även tas till "förhållandena på orten". (32 kap. 1 § miljöbalken). Det måste göras en intresseavvägning mellan jordbrukarens rätt att bedriva sin verksamhet och grannarnas rätt till en trivsam hemmiljö. Omständigheter som typen av störning, avståndet till grannarna och eventuella hälsorisker har haft betydelse i praxis. Det finns ett rättsfall från 2009 där miljödomstolen i Växjö dömde en lantbrukare att inte ställa sina rundbalar i större högar än lager om en bal eftersom det annars ansågs vara alltför störande för grannen.

Sammanfattning och råd

Som utgångspunkt har en lantbrukare rätt att bedriva sin verksamhet på sin mark, även om det finns intilliggande grannfastigheter, så länge hen visar skälig hänsyn. Det måste dock göras individuella bedömningar i varje fall för att avgöra om skälig hänsyn iakttagits. Det enklaste vore kanske om du kunde prata med din granne och lyfta problemet. Kanske kan hen tänka sig att flytta rundbalarna eller att till nästa säsong byta lagringsplats? Om du bor på en plats som har en samfällighetsförening kan det även vara ett förslag att lyfta frågan där.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86939)