Får respiratorn stängas av?

FRÅGA
jag har en kompis hennes kille fick covid 19 han Hadde respirator han var klar i huvudet lungorna Hadde tagit stryk men dom stängde av respiratorn det får dom väll inte göra
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hälso- och sjukvård ska genomföras i samråd med patienten (5 kap. 1 § Patientlag (2014:821)) och patientens möjlighet att själv bestämma ska respekteras (4 kap. 1 § Patientlag (2014:821)). Det är även så att i regel ska patientens närstående få möjlighet att vara delaktiga i vården (5 kap. 3 § Patientlag (2014:821)). Enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska det finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att hjälpa patienter och dess närstående och detta kan möjligtvis vara en tanke i detta fall då de exakta omständigheterna inte framkommer, men utifrån frågan tolkar jag det som att en respirator stängts av på ett felaktigt sätt, mot patientens vilja. Genom att kontakta patientnämnden kan klagomål framföras. Det är även vissa händelser som kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO alternativt anmäla till polisen då detta skulle kunna röra sig om en brottslig handling.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (269)
2021-04-16 Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?
2021-04-06 Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?
2021-03-31 Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?
2021-03-30 Får respiratorn stängas av?

Alla besvarade frågor (91356)