Får regioner kolla upp patientjournaler och skicka kallelser till ovaccinerade?

FRÅGA
Är det lagligt att regionen går in i patientregister och kollar om man vaccinerat sig mot covid 19. Och därefter skicka inbjudan till ovaccinerade.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är, ja.

Det finns inget uttryckligt förbud mot att använda patientjournaler för att kunna erbjuda hälso- och sjukvård till enskilda eller särskilda grupper, t ex. för vaccin eller screeningprogram. Utgångspunkten är att behandla personuppgifter utifrån något eller några av de ändamål som räknas upp i 2 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen (PDL). Inom ramen för detta är det sedan upp till vårdgivaren att bestämma mer konkreta specifika ändamål för sin personuppgiftshantering. Det framgår av 2 kap 4 § PDL att personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvård om det behövs för t ex. statistik, utvärdering eller tillsyn av verksamheten.

Det saknas idag bestämmelser för hur riktade kallelser ska organiseras till hela befolkningsgrupper som själva inte sökt vård. Det innebär att regionerna idag har huvudansvaret för att följa de formella krav som gäller för all medicinsk verksamhet.

Sammanfattningsvis, har Sveriges Kommuner och Regioner bedömt att vårdnadsgivare får skicka erbjudanden om vaccin till enskilda patienter som enligt patientjournalen inte tidigare fått en dos. Det finns heller inget uttryckligt förbud mot att göra det enligt lag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?