FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess28/09/2022

Får psykolog prata om patient med kollega?

Jag har pratat med en psykolog på ett sjukhus. När jag träffar en annan sköterska på samma sjukhus så kommer vi in på ett samtalsämne. Hon säger då "Jahaaa, är det du? Psykologen har pratat om dig". Min fråga är om psykologen får prata om mig (och det jag sagt i förtroende) med sina kollegor. Och om sköterskan isåfall får koppla det till mig och avslöja att psykologen pratat om mig. Kändes förnedrande.

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En psykolog har tystnadsplikt

En psykolog har tystnadsplikt och arbetar under Socialstyrelsen. Det innebär att en psykolog ska följa de regler som gäller för all legitimerad sjukvårdspersonal. Tystnadsplikten innebär ett förbud för en myndighet eller någon som deltar i en myndighetsverksamhet (i detta fall en psykolog) att röja eller utnyttja en uppgift (2 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). En psykolog får endast prata om dig som patient med sina kollegor om kollegorna också är inblandade i din vård. Förbudet innefattar bl.a. att en psykolog inte får prata utanför arbetet med utomstående på ett sådant sätt så att någon (då eller i framtiden) kan koppla vilken person hen pratar om. En psykolog får prata om sitt arbete i största allmänhet men inte specifikt om en vårdtagare och aldrig ange uppgifter som kan göra patienten identifierbar. 

Det finns dock undantag till tystnadsplikten men inga av dessa undantag verkar vara tillämpliga i din situation.

Din psykolog har brutit mot tystnadsplikten

Eftersom inget i din fråga tyder på att sköterskan varit inblandad i din vård tillsammans med din psykolog så har din psykolog brutit mot sin tystnadsplikt (14 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen). Det är ett allvarligt brott och psykologen kan dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år (20 kap. 3 § brottsbalken).

Min rekommendation är att polisanmäla

För att göra en polisanmälan kan du antingen ringa 114 14 eller besöka en polisstation. De enda uppgifter du behöver ge polisen vid anmälan är ditt personnummer och information om vad som hänt och när det hänt.

Om du vill ha ytterligare juridisk hjälp är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Bästa hälsningar, 

My FrostRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”