Får Polismyndigheten lämna uppgifter till Socialtjänsten?

Hej Lawline, Om polisen gör en orosanmälan till socialen angående barn, har polisen lagstöd för att delge socialen information om ett tidigare brott (grovt rattfylleri) som är äldre än tio år gammalt och är bortrensat från belastningsregistret ? Vilka brott kvarstår i belastningsregistret längre än 10 år upp till 20 år ? Med vänlig hälsning.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du vill veta vad polisen får lämna för information till socialtjänsten samt om vissa brott kvarstår i belastningsregistret i längre än 10 år. Eftersom det handlar om Polismyndigheten är polislagen aktuell. Även Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om belastningsregister är aktuella. 

Får polisen göra en orosanmälan?

Polisen har en skyldighet att göra en orosanmälan, 14 kapitlet 1 § SoL. Polismyndigheten är skyldig att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning av ett barns behov av stöd och skydd, 14 kapitlet 1 § tredje stycket SoL. Denna skyldighet är rätt omfattande eftersom det gäller utredningar som är till för att skydda barn. När Polismyndigheten rapporterar till Socialtjänsten ska de uppgifter som ska lämnas bedömas i varje enskilt fall.

Utöver detta har Polismyndigheten en skyldighet att samarbeta med Socialtjänsten och snarast underrätta om polisen har stött på något som bör föranleda åtgärd av Socialtjänsten, 6 § andra stycket Polislagen.

Om du känner att Polisen har lämnat uppgifter om dig som går utöver deras rätt kan du göra en JO anmälan och situationen undersöks om JO anser att det är något som behöver undersökas. 

Vad gäller för gallring av brottsregistret?

Som utgångspunkt gallras brott som har lett till fängelsestraff efter tio år, 17 § första punkten Lag om belastningsregister. Om du däremot innan de tio åren har gått begår nytt brott som leder till att nya uppgifter förs in i ditt belastningsregister förlängs tiden för gallring. Dock som längst är de kvar i belastningsregister i tjugo år, 18 § Lag om belastningsregister.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att ditt tidigare brott är kvar i registret och Polismyndigheten ska i det enskilda fallet göra en bedömning om det är relevant att lämna uppgifterna till Socialtjänsten

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”