Får polisen utföra en kroppsvisitation när en polishund har markerat?

Hej! Jag undrar om det är rätt för polisen att söka igenom mig om det är så att polishunden har markerat, jag undrar också vilken lag det går under och vad som står bakom det.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av bestämmelser som återfinns i rättegångsbalken (RB) samt regeringsformen (RF). Enligt 28 kap. 11 § 1 st RB får en kroppsvisitation göras om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts där fängelse ingår i straffskalan, i syfte att söka efter föremål som kan vara av betydelse för utredning av brottet. Detta förutsätter dock att personen skäligen kan misstänkas för brottet. Skälig misstanke utgör en grad av misstanke som kräver att det finns konkreta omständigheter som pekar på att den misstänkte faktiskt har begått brottet. Omständigheterna ska alltså ge upphov till en misstanke baserad på fakta. Att en person beter sig lite märkligt, nervöst eller försöker undvika polisen är inte i sig grund för misstanke om ett konkret brott. Polisen får alltså inte godtyckligt kroppsvisitera personer, utan ovanstående krav måste vara uppfyllda vilket har sin grund i det grundlagsstadgade skyddet mot påtvingade kroppsliga övergrepp (2 kap. 6 § RF). Det är svårt att uttala sig om huruvida polisen gjorde rätt i att söka igenom dig utan att ta hänsyn till fler omständigheter vad gäller din situation. Mot bakgrund av att polishunden markerade skulle detta kunna utgöra en grund för skälig misstanke som föranleder en kroppsvisitation.


Jag hoppas du fick lite klarhet i situationen, annars är du självklart välkommen att återkomma till Lawline.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”