Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?

2021-11-24 i Förundersökning
FRÅGA
Jag har en fråga som gäller situationen då polisen misstänker att det finns bevis om brott i en misstänkt persons mobiltelefon. Jag undrar om polisen med tvång får lägga den misstänktes finger på mobiltelefonen för att låsa upp den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en person som misstänks för brott kan tvingas att placera sitt finger på sin telefon för att ge polisen tillgång till dess innehåll.

Regler om tvångsmedel, som beslag eller tagande av fingeravtryck regleras i rättegångsbalken (RB) och mitt svar kommer huvudsakligen att utgå från bestämmelser i denna lag.

Får polisen ta telefonen?

Innan jag besvarar din fråga om polisen får tvinga dig att låsa upp din telefon kan jag först konstatera att polisen har rätt att ta telefonen i vissa situationer. Polisen får nämligen beslagta ett föremål som bland annat skäligen kan antas vara av betydelse för en utredning (27:1 RB). Detta förutsätter dock att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse (27:1 st 3 RB). Det är dock inte alltid som polisen kan ta sig in i en beslagtagen telefon utan en kod eller ett fingeravtryck.

Får polisen tvinga dig att lämna fingeravtryck?

Polisen har också en möjlighet att ta fingeravtryck av en person som sitter anhåller eller häktad eller om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa (28:14 RB). Syftet med att ta fingeravtryck är att få information om individens unika mönster som finns på fingret för att användas som jämförelsematerial.

Polisen får inte tvinga dig att öppna din telefon

Det kan verka som att det skulle kunna vara tillåtet för polisen att använda sin rätt att ta fingeravtryck så att fingeravtrycket tvingas lämnas på telefonen. Detta är dock inte fallet. Eftersom 28:14 RB begränsar rätten till kroppslig integritet är det viktigt att bestämmelsen bara används på det sätt den var menad att användas, att samla fingeravtryck för att använda som jämförelsematerial. När fingeravtrycket tas på telefonen så kan inte detta fingeravtryck användas på det sättet som 28:14 RB avser. När åklagare har använt bestämmelsen just som din fråga antyder har JO kritiserat detta (JO 2020/21 s. 375). JO menar att åklagaren inte hade stöd i lag för att tvinga den misstänkte att låsa upp telefonen. Det är dock värt att påminna om den fria bevisprövningen i Sverige. Även om en person har tvingats att låsa upp sin telefon på det sätt som jag beskrivit ovan, utan stöd i lag, kan innehållet i telefonen läggas till grund för en fällande dom i domstol (35:1 RB).

Jag hoppas detta var klargörande!

Med vänlig hälsning

Egil Sellgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (574)
2021-12-31 Kallad till förhör. Vad gäller nu?
2021-12-19 Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?
2021-12-09 Vad innebär det att kallas som misstänkt till ett förhör?
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning

Alla besvarade frågor (98495)