Får polisen söka igenom min väska?

2020-11-18 i Förundersökning
FRÅGA
Jag och några kompisar var på stan för ett par veckor sen. Vi har utländskt påbrå. När vi sedan gick hem runt 03-tiden så var vi lite högljudda och gapade och skrek lite förbi en polisbil. Då kom det ut en polis och började bråka med oss och frågade om vi var höga eller om vi hade druckit eller brukat något! Jag kände mig jättekränkt så jag blev lite irriterad och spydig tillbaka. Då bad den här polisen om att kolla i våra väskor och jag gav honom min väska för orkade inte bråka. Men undrar är det här beteendet ok? Får man inte skratta på gatan utan att poliser ska anklaga en för både det ena SAMT kolla i ens väska? Kändes som om det kanske hade med rasism att göra eftersom vi var utländska.. Jag vill kanske anmäla det här. Hjälp mig gärna med om poliser får bete sig hur som helst och kränka en. Jag googlade och såg att jag har rätt till privatliv enligt EKMR och nu känner jag mig kränkt, vill inte gå ut på stan om det här blir konsekvenserna.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om straffprocessuella tvångsmedel
Det du beskriver kallas för kroppsvisitering vilket regleras i 28 kap. 11 § RB. Kort sagt innebär kroppsvisitering en undersökning av kläder eller annat som någon bär med sig, tex en väska. För att polisen ska ha tillåtelse att kroppsvisitera någon så krävs det skälig misstanke om brott varpå fängelse kan följa. Utan att veta hela situationen så antar jag att polisen misstänkte att du eller dina vänner brukat någon form av narkotika, eftersom det inte är brottsligt i sig att förtära alkohol. Tvångsmedel är endast godtagbart om det finns stöd i lag, och rekvisiten som måste vara uppfyllda är alltså 1) skälig misstanke, om 2) brott varpå fängelse kan följa. Vad som exakt avses med skälig misstanke är inte reglerat i lag, men enligt JO krävs det "konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den gärning som misstanken avser" (JO 1992/93 s 204). Vidare ska misstankarna avse ett brott varpå fängelse kan följa. Enligt narkotikastrafflagen kan narkotikabrott av normalgraden leda till fängelse i högst tre år (1 §) eller max 6 månader för ringa narkotikabrott (2 §). Det ena rekvisitet är således uppfyllt, men man kan ifrågasätta om lite "högljuddhet" kan föranleda en så pass hög misstankegrad som krävs för att kroppsvisitering ska vara tillåtet. Omständigheterna måste som sagt vara av det slaget att de ger upphov till en faktabaserad brottsmisstanke, och misstanken får därför inte grundas på allmänna utpekanden. Vidare ska all form av maktutövning vara proportionerlig, behövlig och ändamålsenlig.

Vad du kan göra
Det finns tyvärr inte så mycket man kan göra i efterhand eftersom kroppsvisitering är ett momentant tvångsmedel, man kan inte överklaga ett tvångsmedel som redan är utfört ("vad som är gjort är gjort"). Det brukar sällan vara något vits att polisanmäla en tjänsteman för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brb, det ska krävas ganska mycket för det och en felaktig kroppsvisitering brukar inte föranleda straffrättsligt ansvar. Det enda man kan göra är att anmäla händelsen till JO, och i vissa fall kan man ha rätt till skadestånd vilket drivs av JK.

Du har alldeles rätt i att art 8 EKMR stadgar var och ens rätt till privatliv, och i fallet Gillan & Quinton v. UK slår domstolen fast att kroppsvisitationer i brottsförebyggande syfte på offentlig plats är ett ingrepp i rätten till privatliv i enlighet med art 8 EKMR. Så om en polis i sin tjänsteutövning till med tvångsmedel utan att ha skäl för det så bryter man även mot Europakonventionen, som då kan leda till att man är berättigad skadestånd.

Sammanfattningsvis
Polisen får inte utföra kroppsvisiteringar hur som helst, på vem som helst. Det strider mot grundläggande rättsstatliga principer och den som utsätts för det kan ibland ha rätt till skadestånd. Men så här i efterhand finns det dock inte mycket man kan göra förutom att anmäla händelsen till JO eller JK, skadan är ju redan skedd.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?