Får polisen söka igenom en bil som jag lånat?

Får polisen söka igenom bilen om jag blir stoppad, även om jag lånat bilen, alltså om jag inte står som ägare av fordornet. ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Till att börja med kan det vara bra att veta när en polisstjänsteman har laglig rätt att stoppa ett fordon. I Polislagen 22 § finner vi 4 olika grunder som ger denna rätt.

1. Om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott.

2. För att ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras

3. Att en husrannsakan ska kunna göras, eller

4. Att reglera trafiken.

Av din fråga framgår inte varför du blivit stoppad, men det är viktigt att veta om att du bara kan bli stoppad lagligt utifrån dessa 4 grunder.

Genomsökandet

Vad gäller själva genomsökandet så spelar det ingen roll huruvida du lånat bilen eller inte. I rättegångsbalken uppställs två olika scenarion där polisen har laglig rätt att genomsöka en bil.

Scenario 1

Det första scenariot finner vi i 28 § kap. 1 § Rättegångsbalken. Enligt denna paragraf får polisen göra en genomsökning av ett fordon om det finns en husrannsakan som tillåter detta. I paragrafen står det ''eller slutet förvaringsställe'', vilket bilar inräknas som. Detta innebär alltså att en bil kan bli föremål för husrannsakan.

En husrannsakan kräver i sin tur att ett av två möjliga omständigheter föreligger för att godkännas. Det första är anledning att anta att ett brott har begått där fängelse kan vara påföljd, och det andra om det finns omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott eller förverkande av brottslig verksamhet.

Scenario 2

Det andra scenariot finner vi i 20 a § Polislagen. Enligt denna paragraf får polisen göra en genomsökning av ett fordon i den utsträckning som behövs för att kontrollera om det finns exempelvis vapen eller andra farliga föremål som kan användas för brott på annans liv eller hälsa. Däremot får en genomsökning enligt denna paragraf bara ske om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föraren faktiskt har farliga föremål i sin bil och förklaras förverkat i enlighet med 36 kap. 3 § Brottsbalken.

Samlad bedömning

Polisen har alltså rätt att genomsöka fordonet, även om du inte står som ägare till fordonet, om något av dessa två scenarion föreligger.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo