Får polisen omhänderta dig endast på en anklagelse om brott?

FRÅGA
Min sambo ringer polisen och uppger att jag bär kniv och att jag tagit tabletter. Det får till följd att polisen omhändertar mig.Någon kniv eller tabletter hittas ej.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du inte skrivit ut någon uttrycklig frågeställning i ditt spörsmål kommer jag redogöra allmänt för vad som gäller juridiskt i en sådan situation som du beskrivit. Fokus kommer ligga på polisens befogenheter i och det eventuella ansvaret för falska brottsanklagelser. I första hand aktualiseras bestämmelser i polislagen (PolisL) och brottsbalken (BrB).

Polisen har i vissa fall rätt att omhänderta personer för att avvärja brott

När du beskriver hur din sambo ringt polisen angående ditt påstådda pillerbruk och knivbärande, utgår jag ifrån att hon presenterat det hela som en hotfull, brottslig situation. I ett sådant läge ligger det i polisens arbetsuppgift att omedelbart reagera på detta, och försöka avvärja det påstådda brottet. Vid fara för att en straffbelagd handling ska fullbordas får polisen därför omhänderta den potentielle utföraren av brottet i upp till sex timmar (PolisL 13 §). Detta omhändertagande får ske i väntan på myndighetsbeslut i saken om polisen anser att ett dröjsmål med ett sådant omhändertagande innebär en fara för liv och hälsa eller liknande (PolisL 11 §). Det handlar alltså i många fall endast om en temporär "säkerhetsåtgärd". Omhändertagande ska därför inte förväxlas med anhållande eller häktning, som gäller ett säkerställande av lagföring vid skälig misstanke om brott. Någon sådan stark misstankegrad behöver inte finnas vid omhändertagande.

Ur din kortfattade beskrivning är det svårt att dra några slutsatser kring polisens agerande i ditt fall, men de kan värt att notera att ett omhändertagande alltså inte är detsamma som att bli häktad för ett visst brott.

Brottsligt att falskeligen anklaga någon för brott

Du har inte påstått detta rakt ut i din fråga, men om det skulle vara så att din sambo helt ljugit upp historien om pillren och kniven, kan detta utgöra ett brott i sig. Att osant hävda att någon annan begått en brottslig gärning till en svensk myndighet som måste reagera på detta, exempelvis polisen, kan utgöra falsk tillvitelse (BrB 15 kap. 7 §). Syftet med påståendet behöver inte vara att den utpekade ska bli dömd i domstol, det räcker med att personen som hävdar att brott begåtts vet eller borde veta att den utpekade egentligen är oskyldig. Återigen är det mycket svårt att avgöra vad som faktiskt skett i ditt fall då din fråga är så pass kortfattad, men det kan ändå vara bra att veta att det är olagligt att kontakta polis och medvetet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (188)
2020-06-30 Urinprov vid misstänkt narkotikabrott
2020-06-28 Fri från häktet i väntan på dom
2020-06-26 Vad får jag i ersättning om jag har suttit oskyldigt häktad i 77 dagar?
2020-06-23 Fråga om ordningsvakts rätt till fysiskt våld

Alla besvarade frågor (81794)