FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/11/2018

Får polisen kräva urinprov när de stoppar en bilförare?

Hej,

Jag skulle vilja veta om hur länge cannabis kan spåras i blodet, min ´´vän´´har rökt på dagligen i cirka 6 månader. Också, kan polisen tvinga någon till ett urinprov om vi säger att min ´´vän´´blev stoppad av polisen när personen körde bil, personen i fråga är inte påverkad av någonting vid stopptillfället.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tyvärr kan jag inte besvara din fråga om hur länge cannabis kan spåras i blodet. Spårtider är i sig inte en juridisk fråga samt hur länge något kan spåras är beroende av en mängd faktorer.

Bestämmelser om när polis kan begära urinprov av någon regleras i rättegångsbalken (RB). I juridisk mening ingår det i vad som kallas kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning (dvs. i förevarande fall urinprov) får tas på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 12 § RB). Exakt varför din vän blev stoppad kan jag tyvärr inte besvara, men om vederbörande var skäligen misstänkt finns det lagstöd för kroppsbesiktning, innefattande bland annat urinprov. Skäligen misstänkt är en ganska lågt ställd misstankegrad och innebär att det med viss styrka ska tala för att personen begått den gärning vederbörande är misstänkt för.

Polisen kan av praktiska skäl inte tvinga vederbörande till att lämna ett urinprov. Det kan hända att vederbörande inte klarar av att lämna ett sådant eller helt enkelt vägrar. I sådana fall får den misstänkte kvarhållas för ändamålet i sex timmar, vid synnerliga skäl, ytterligare sex timmar (28 kap. 13 a § andra stycket RB). I begreppet kroppsbesiktning ingår däremot mer än urinprov. Om den misstänkte inte kan lämna urinprov, eller vägrar att göra så, kommer polisen sannolikt att kvarhålla vederbörande och köra hen till sjukhus för att istället ta ett blodprov.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo