Får polisen göra intrång i en lägenhet utan lägenhetsinnehavarens tillstånd?

2020-04-07 i Förundersökning
FRÅGA
Hejsan!Jag hade ett hembesök nyligen av polisen då jag misstänker att en granne hade ringt polisen. Vi spelade stundtals hög musik, så det kan inte ha varit av en annan anledning. De knackade emellertid inte på dörren utan bara gick rakt in, detta är väl inte acceptabelt så länge man inte är misstänkt om ett brott? Nu var det så att de ju senare hittade en liten bit cannabis då vi hade rökt här inne, men det finns inte en chans att det visste det innan de gick in i lägenheten. De var också uppenbart att de blev förvånade när sedan kom in och luktade något i lägenheten. Dessa poliser hade uppenbarligen bestämt mig för att sätta dig mig så hårt som möjligt, och ringde även till min arbetsgivare. Så nu undrar jag om detta är lagligt? Kan jag göra en anmälan? Det fanns två vittnen här som vet att de bara gick rakt in i lägenheten också. Vill gärna veta om jag kan göra något åt detta, och om det är värt besväret eller om det bara blir nedlagt. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om poliserna hade rätt att göra intrång i din bostad och om du bör göra en polisanmälan.

Regler om husrannsakan finns i 28 kap Rättegångsbalken.

Husrannsakan enligt RB 28 kap 1 §:

Polisen får som huvudregel inte ta sig in i en lägenhet utan tillåtelse. En reell husrannsakan är ett undantag från huvudregeln. En reell husrannsakan innebär att ett hus, rum eller förvaringsställe genomsöks efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att hitta bevis. För att polisen ska få utföra en reell husrannsakan krävs det att personen vars hus som genomsöks är skälig misstänkt för ett brott som kan generera i ett fängelsestraff som huvudregel. Polisen får även göra en personell husrannsakan för att leta efter en person som ska gripas, anhållas, häktas, hämtas till förhör m.m. men jag går inte närmare in på den husrannsakanstypen då den inte verkar vara aktuellt i ditt fall (RB 28 kap 2 §).

Skälig misstanke:

Som skäligt misstänkt räknas en person när "konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den gärning som misstanken avser" (JO 1992/93 s 204). Man kan säga att det måste vara mer sannolikt att personen begått brottet än att personen inte begått brottet, alltså en övervikt på 51%.

Beslut om husrannsakan:

Ett beslut om husrannsakan ska meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten (RB 28 kap 4 §). En polisman får företa husrannsakan utan ett sådant beslut om det är fara i dröjsmål (RB 28 kap 5 §). Med "fara i dröjsmål" menas att det ska vara så pass bråttom att utföra husrannsakan att ändamålet med genomsökningen går förlorad om man väntar med att genomsöka bostaden.

Proportionalitet:

Det man vinner på att göra en husrannsakan måste även vara proportionellt viktigare än det ingrepp som husrannsakan kommer att orsaka privatlivet ex. skada, lidande eller men. Det är alltså inte tillåtet att polisen genomför en husrannsakan utan ett viktigt, berättigat motiv (RB 28 kap 3a §).

Ditt fall:

Om det var så att polisen kom till din lägenhet på grund av klagomål från grannar på grund av hög musik utgör det inte en grund för att göra en husrannsakan då det inte är brottsligt att spela hög musik. Det verkar inte heller som att någon skälig misstanke om narkotikabrott mot dig förelåg innan polisernas beslut om att göra intrång i din bostad fattades.

Det verkar inte som att det fanns något formellt beslut bakom polisernas intrång och inte heller som om det var någon fara i dröjsmål. Det är svårt för mig att bedöma polisernas agerande utan mer information men mycket pekar mot att de inte agerat korrekt.

Jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan om tjänstefel mot de som gjorde intrång i din bostad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (519)
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?
2021-03-31 När får man veta vad man är misstänkt för?
2021-03-30 Betydelsen av förundersökningsprotokoll
2021-03-29 Förundersökning och väckande av åtal

Alla besvarade frågor (91127)