Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?

Hej. anledningen till varför jag hör av mig till er är för att jag önskar få hjälp gällande en grej som hände igår. Vi blev båda stoppade och tagna av polisen för dom hade misstankar om att vi hade narkotika i vår bostad och därför ville göra husrannssakan. Jag undrar om det här är något dom har rätt att göra så här utan att först kolla med mig om dom får göra en husrannsakan när vi är häktade eller har dom rätt att göra hur dom vill? Vi båda krävde bevis på vad deras orsak var och vad dom hade för bevis men dom har inte gett oss något, känns väldigt förvirrande och orolig och jag hoppas ni kan besvara våra funderingar för att det här känns faktiskt konstigt..

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som om du undrar vilka regler som gäller vid husrannsakan. Dels om en husrannsakan kan göras när man sitter häktad utan att först fråga er och om polisen måste förklara varför de valde att göra husrannsakan.

De regler som gäller för husrannsakan finner vi i 28 kap. rättegångsbalken (RB).

Det krävs anledning att anta att ett brott har begåtts som kan leda till fängelse, för att få göra en husrannsakan. Husrannsakan får göras i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att leta efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen om brottet, enligt 28 kap. 1 § RB. Det krävs även att personen är skäligen misstänkt.

Husrannsakan får göras hos annan än den som är skäligen misstänkt om brottet begåtts hos hen, om personen gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att vid en husrannsakning hitta föremål som kan tas i beslag/förvar (28 kap. 1 § 2 st. RB). Vad som menas med synnerlig anledning är att det föreligger en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta föremålet man letar efter.

Beträffande samtycke så krävs det inget från din sida. Polisen kan göra en husrannsakan så länge villkoren i lagen är uppfyllda och behöver alltså inte fråga er innan. Däremot har man en rätt att på begäran ta del av bevis om husrannsakan där anledningen ska framgå, (28 kap. 9 § 1 st. RB). Själva bevisningen ska dessutom bestå av uppgifter om det brott som misstanken gäller (28 kap. 9 § 2 st. RB).

Sammanfattning

Polisen har inte agerat felaktigt i detta fall eftersom de inte behöver ditt samtycke för att få kunna göra en husrannsakan. Det polisen utgår ifrån är att villkoren i lagen är uppfyllda. Eftersom ni ansågs som skäligen misstänkta för narkotikabrott som kan leda till fängelse i högst tre år (1 § Narkotikastrafflagen) kan man konstatera att villkoren för en husrannsakan är uppfyllda. Även om ni inte var skäligen misstänkta hade polisen rätt att göra en husrannsakan om någon av förutsättningarna i 28 kap. 1 § 2 st. RB var uppfyllda. Anledningen till husrannsakan och bevis har ni däremot rätt att på begäran ta del av.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo