FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt07/05/2018

Får polisen göra en husrannsakan om jag är misstänkt för narkotikabrott?

Jag blev stoppad av polisen. (Misstänkt narkotikabrott)

Jag påvisade stt jag har xanor utskrivet.

Dom hittar ingen narkotika på mig eller i mig. Ingenting i bilen. Får dom göra en husrannsakan då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Regler kring husrannsakan hittar du i 28 kapitlet rättegångsbalken (RB).

Det finns två typer av husrannsakan:
1. Reell husrannsakan, då eftersöker man ett föremål eller bevis
2. Personell husrannsakan, då letar man efter en person.
Oavsett vilken typ som väljs måste det man vinner med att göra en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som husrannsakan orsakar.

Reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RB
För att få genomföra en reell husrannsakan krävs det alltid att polisen har anledning att anta (ett lågt beviskrav) att brott har begåtts. För brottet måste fängelse finnas i straffskalan vilket det gör för många brott. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet eller att det är aktuellt med förverkande enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (läs mer här om beslag).

För att få genomföra en husrannsakan hos någon som inte är skäligen misstänkt för brottet krävs
- att brottet har förövats hos honom eller henne, eller
- att någon gripits för brottet hos honom eller henne, eller
- att det finns synnerlig anledning (vilket är ett mycket högt beviskrav) att man kan uppnå det som omtalades i förra stycket (söka efter föremål som kan tas i beslag etc) med husrannsakan.

Personell husrannsakan, 28 kap. 2 § RB
För eftersökande av en person som ska gripas, anhållas, häktas, hämtas till förhör eller inställelse vid rätten, kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas får en husrannsakan företas hos denne. För att få genomföra en husrannsakan hemma hos den personen krävs ingen misstanke om att personen är hemma just då. Ska man leta efter personen hemma hos någon annan krävs det synnerlig anledning att anta att den man letar efter är där. Polisen kan också göra en personell husrannsakan för att någon tilltalad ska delges stämning eller kallelse till förhandling (men bara om tidigare delgivningsförsök misslyckats eller bedöms vara utsiktslösa).

Proportionalitetsbedömning
Innan ett beslut om husrannsakan tas ska en proportionalitetsbedömning göras. Det innebär att ett beslut om husrannsakan bara får fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter och men i övrigt som drabbar personen som husrannsakan görs hos.

Sammanfattningsvis
Eftersom du anger att du är misstänkt för narkotikabrott har polisen anledning att anta att brott har begåtts. Narkotikabrott har dessutom fängelse i straffskalan. Polisen kan med andra ord göra en husrannsakan hos dig för att söka efter föremål (t.ex. narkotika) som kan tas i beslag (på grund av t.ex. betydelse för utredningen) eller förvar m.m. (se ovan). Innan ett beslut om husrannsakan tas ska som sagt en proportionalitetsbedömning göras. Vid sådana här tillfällen kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig. Här kan du boka tid med en av våra duktiga jurister.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”