FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning30/09/2019

Får polisen göra en husrannsakan för att en person tidigare har begått brott?

Hej! Har en fundering, kan polisen gå in i lägenhet för att göra en husrannsakan för man tidigare begått brott och de vill göra en så kallad "koll"? Hur länge får polisen ha ens tillhörigheter så som dator tex.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Husrannsakan kräver skälig misstanke om ett brott

För att polisen ska få göra en husrannsakan gäller som huvudregel att det måste finnas en

- anledning att anta

- att ett brott har begåtts

- på vilket fängelse kan följa, och

- att misstankenivån har uppnått skälig misstanke (28 kap. 1 § rättegångsbalken).

Kravet "anledning att anta" är visserligen ett lågt ställt beviskrav som ofta kan göra det möjligt för polisen att genomföra en husrannsakan. Däremot finns det, gällande misstanke om ett brott, ett krav på att husrannsakan ska grunda sig på misstanke om ett konkret brott och att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen har begått brottet. Enbart den omständigheten att en person tidigare har begått brott är inte en tillräcklig förutsättning för att en husrannsakan ska få genomföras, utan det krävs en viss koppling till ett eller flera specifika brott.

Om det rör sig om en sådan misstanke, måste det också göras en proportionalitetsbedömning för att avgöra om det är proportionerligt att göra en husrannsakan, med tanke på det intrång åtgärden innebär på den misstänktes intressen (28 kap. 3 a § rättegångsbalken).


Föremål får tas i beslag om det kan antas ha betydelse för utredningen

Polisen har rätt att beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för en utredning om brott (27 kap. 1 § rättegångsbalken). Det finns ingen tidsgräns för hur länge polisen får hålla datorn i beslag, utan den får hållas i beslag så länge den är relevant för utredningen.


Sammanfattning

Enbart den omständigheten att en person tidigare har begått brott, är inte tillräcklig anledning för att besluta om husrannsakan. För husrannsakan krävs bland annat skälig misstanke för ett visst, konkret brott och att det finns konkreta omständigheter misstanken grundar sig på.

Om polisen har beslagtagit något, får det behållas så länge föremålet är relevant för utredningen.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?