Får polisen göra en husrannsakan bara för att en person är skriven på en viss adress?

Såg en liknade fråga så frågar jag med.

För en tid sedan fick jag besök av farbror polisen.

En knackade på dörren och en stod och vaktade på baksidan ( bor på b.v ).

När jag såg han på baksidan öppnade jag, förstod att det var något.

Trodde de sökte min bus granne, men de sökte han som bodde innan i min lgh.

Han flyttade för ett halvår sedan och har inte ändrat offentlig adress än trots tillsägelser.

Polisen trodde ju på mig när jag sa att han flyttat så de gjorde inget.

Men den ena hotade med att om jag inte öppnat hade de kommit in ändå ( kofot ).

Nu är min fråga : får de verkligen bara bryta sig in i en bostad för att någon de söker har offentlig adress där ?

Ska de inte försäkra sig om att det är RÄTT person som bor i lgh ?

Har försökt att få svar från olika polis stationer, men de vill bara veta VART det hände.

Tycker icke det har med saken att göra eftersom det är en allmän fråga jag ställer.

Måste ju vara samma regler i hela landet.

Detta känns väldigt obehagligt, speciellt då jag har skyddad identitet.

Nu måste man ju kolla upp så ingen har kvar offentlig adress i nästa bostad. Har inte brytt mig om att killen ifråga hade kvar sin adress här, det viktigaste var att han hade eftersändning.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När får en husrannsakan ske?
Det finns två olika typer av husrannsakan, reell (då man söker efter ett föremål eller bevis) samt personell (när man letar efter en person). I ditt fall var det fråga om en personell husrannsakan.

Husrannsakan får företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet (se 28 kap. 1§ rättegångsbalk). En person måste då vara misstänkt för ett visst brott, där fängelse kan följa, för att en husrannsakan ska kunna ske. För att man ska komma upp i den graden av misstanke ska det finnas konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med en viss styrka talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser.

Om en polis söker efter en person som ska omhändertas får polisen bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad (se 20 § polislagen). De får också bereda sig tillträde till en lägenhet om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp (se 21 § polislagen) Även i dessa fall måste polisen kunna stödja sig på konkreta omständigheter som gör att laga skäl föreligger.

En husrannsakan får alltså göras utan något samtycke, och hade du inte öppnat dörren så hade polisen kunnat ta sig in i lägenheten med tvång. Eftersom den eftersökta personen var skriven på adressen behöver de troligtvis inte göra fler undersökningar om de inte har misstankar om att det inte skulle förhålla sig på det viset.

Det är svårt för mig att svara på varför polisen vill veta vart händelsen inträffade, men förmodligen är detta för att kunna ge ett mer korrekt och personligt svar till dig. Självklart ska det vara samma regler oavsett vart du bor.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”