Får polisen gå in i en mobil utan tillstånd?

Får polisen gå in i min mobil utan mitt tillstånd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara huruvida polisen utan samtycke får gå in i en mobil kommer jag att hänvisa till bestämmelser i rättegångsbalken (RB). Jag kommer redogöra för om polisen dels får beslagta din mobil och om de har rätt att gå igenom innehållet i din mobil. Om jag har tolkat din fråga fel är du varmt välkommen att återkomma till oss.


Polisen får beslagta din mobil

Ett föremål får tas i beslag om den skäligen kan antas ha betydelse för utredningen av ett brott (27 kap. 1 § RB). Det krävs alltså inte något brott av viss svårighetsgrad, utan endast att det skäligen kan antas att mobilen har betydelse för utredningen (ett s.k utredningsbeslag). Ett föremål kan vidare tas i beslag om föremålet kan ha tagits från någon genom brott, om föremålet är förverkat på grund av brott eller om föremålet kan ha betydelse för utredning om förverkande (27 kap. 1 § RB).


Den som griper eller anhåller en misstänkt, eller verkställer en häktning, husrannsakan eller kroppsvisitation har rätt att ta föremål i beslag som påträffas i samband med detta (27 kap. 4 § RB). Om föremål påträffas i andra fall än vad jag nyss nämnde får föremålet beslagtas efter beslut från åklagaren eller förundersökningsledaren, men polisen får ta sådant beslut om det finns fara i dröjsmål. En polis som beslagtar ett föremål måste anmäla det hos förundersökningsledaren eller åklagaren som ska göra en prövning om huruvida beslaget ska bestå eller om föremålet ska återlämnas (27 kap. 4 § 3 st RB).


Det ska vidare nämnas att mobilen endast får beslagtas om skälen för detta uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den misstänkte (27 kap. 1 § 3 st RB).


Får polisen gå igenom din mobil?

Om det är fråga om ett utredningsbeslag så är själva syftet med beslaget att utreda brott. När polisen har tagit en mobil i beslag kan de alltså söka igenom det innehåll som finns i den för att hitta uppgifter som bistår i utredningen av brottet, d.v.s. de får läsa sms och lyssna på telefonsvararen.


Jag hoppas jag har tolkat din fråga korrekt och att du har fått lite klarhet i situationen. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo