​Får polisen gå in hur som helst vid en husrannsakan?

2021-08-29 i Förundersökning
FRÅGA
Hej.Min 20 åriga son som är skriven på min adress blev tagen av polisen med kniv och narkotika av graden eget bruk och blev förd till polisstationen.På min adress finns enbart sonen, jag och min 16 åriga dotter (som verkligen inte är kriminellt belastad) boende. Polisen gick in i min bostad 03:00 med beslut om husrannsakan under tiden de hade min son.De gav inte mig någon chans att väcka min dotter utan gick in med ficklampa och lös henne i ansiktet.Detta var en otroligt traumatisk upplevelse för henne men det hela hade för mig varit rimligt om de hade anhållit sonen men de släppte honom direkt efter. Får de gå in hur som helst ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du undrar när man har rätt att göra en husrannsakan. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller vid husrannsakan och vilka bestämmelser som aktualiseras.

Husrannsakan

En husrannsakan är en undersökning som görs för att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis för utredningen, eller att man söker efter en person som ska gripas, anhållas eller häktas (28 kap. 1 § rättegångsbalken).

När myndigheter gör ingrepp mot enskilda ska två principer vara uppfyllda; behovsprincipen vilket innebär att ett ingrepp endas får göras om det behövs för att uppnå ett visst ändamål, och proportionalitetsprincipen som innebär att ingreppet måste stå i rimlig proportion till det intrång som det innebär mot den enskilde.

En husrannsakan är ett tvångsmedel och får endast göras om vissa krav är uppfyllda. Det ska finnas en anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa får man göra husrannsakan. Det måste alltså föreligga en konkret omständighet som gör det möjligt att påbörja en utredning om en misstänkt brottslig gärning.

Får polisen gå in hur som helst vid en husrannsakan?

I situationen du beskriver har din son blivit gripen och en husrannsakan har gjorts på den adress både du och din son är skriven på. Eftersom åklagare och polis ansett att det funnits tillräckliga skäl för att en husrannsakan ska göras har polisen agerat korrekt enligt min uppfattning. Man har eventuellt letat efter mer narkotika som tillhört din son i bostaden vilket innebär att polis måste agera snabbt.

Det finns ingen bestämmelse som uttryckligen anger hur själva husrannsakan ska gå till eller att polisen måste städa upp efter sig etc. Däremot måste det föreligga särskilt skäl för att en husrannsakan ska genomföras mellan kl.21.00-06.00 (28 kap. 6 § rättegångsbalken). Skador ska dock i regel ersättas av staten och om man vill kräva ersättning kan man vända sig till Justitiekanslern med ett skadeståndsanspråk.

Sammanfattningsvis, behöver polisen inte ett samtycke för att kunna utföra en husrannsakan och därför har man agerat enligt lag. Om du anser att polisen agerat felaktigt och brutit mot lag kan du göra en JO-anmälan till Justitieombudsmannen som granskar olika myndigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96553)