Får polisen drogövervaka någon utan misstanke?

2019-08-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min kille är i dispyt med sina föräldrar som hotar med att ringa polisen och säga att han tar droger så att han då kommer bli övervakad och behöva lämna tester varje dag? Stämmer detta?Han tar inga droger alls så detta är något de hittat på, men kan de göra något och är det så att han ska behöva bli övervakad varje dag då? Vad skulle kunna hända?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Beroende på din pojkväns ålder kommer svaret variera. Jag kommer förklara läget både för det fall att han är under 15 år och över 15 år. Din fråga aktualiserar i första hand bestämmelser i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Polisen får inte drogtesta någon utan giltigt skäl

Är din pojkvän under 15 år kan denne inte bli straffad för narkotikabrott (eller andra brott för den delen). Polisen får – med åklagares godkännande – endast utföra drogtest om det finns en berättigad misstanke om narkotikabruk, något ett samtal från barnets föräldrar i och för sig kan vara. Polisen får då hålla honom i upp till sex timmar för att utföra ett enskilt drogtest. Skulle detta ge positivt utslag – alltså visa på att din pojkvän faktiskt tagit droger, kommer denna information överlämnas till socialtjänsten (soc), som beslutat vilka stödåtgärder de finner att din pojkvän kan behöva. En sådan åtgärd är just övervakning med regelbundna drogtester under en begränsad period. Denna form av regelbunden övervakning är emellertid ingenting som polisen får, kan eller vill göra. Endast om din pojkvän ger positivt utslag på det enskilda drogtest polisen gör, kan övervakning bli aktuellt, då i soc:s regi. Skulle din pojkväns föräldrar ringa in misstanke om droganvändning hos din pojkvän varje dag till polisen, och han sedan skulle visa negativt på deras tester, skulle polisen sluta tro på föräldrarna. De skulle därmed inte ha ett giltigt skäl att fortsätta drogtesta din pojkvän. Hans föräldrar kan därför omöjligtvis få till en regelbunden drogövervakning av din pojkvän om han faktiskt inte använder droger.

Skulle din pojkvän vara över 15 år gäller i stort sätt samma sak. Han kan nu bli dömd för narkotikabrott, som även i sin ringa (milda) form har fängelse i straffskalan (narkotikastrafflagen 1 §). Finns misstanke om ett sådant brott begåtts får polisen begära att urinprov (eller blodprov) ska lämnas för att pröva om narkotika brukats (RB 28 kap. 11-12 §§). Vid dessa drogtester får den misstänkte hållas i upp till 12 timmar. En sådan misstanke kan vara grundad just i ett telefonsamtal från den misstänktes föräldrar. Det bör dock poängteras att polisen är duktiga på att se fysiska tecken på drogbruk, och kanske ändå inte har rätt att utföra sitt drogtest om din pojkvän ser nykter ut (finns ingen misstanke i så fall). Hursomhelst saknar polisen även i detta fall rätt att inleda en regelbunden drogövervakning av din pojkvän. Endast om hans faktiskt döms för bruk eller innehav av narkotika kan detta bli aktuellt, då beslutat av rätten.

Sammanfattningsvis behöver ni alltså inte oroa er för polisiär övervakning på dessa falska anklagelser. Är din pojkvän nykter tyder mycket på att han inte kommer behöva utföra ett enda drogtest, hur mycket hans föräldrar än ringer till polisen.

Olagligt att sanningslöst anklaga någon för brott

Slutligen är även värt att notera att det är olagligt att på falska grunder anmäla en persons påstått brottsliga handlingar till en myndighet som har skyldighet att reagera på detta. Polisen är en sådan myndighet. Det kallas för falsk tillvitelse (BrB 15 kap. 7 §). Skulle din pojkväns föräldrar alltså inför polisen påstå att din pojkvän använder droger när detta inte är sant, finns hög sannolikhet att de själva har gjort sig skyldiga till ett brott. Det kan vara värt att ha koll på.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81730)