Får polisen beslagta min mobil?

Hej,

Min son är misstänkt för brott och sitter i nuläget häktad sedan 1 vecka. Idag hade jag polis hemma hos mig sim ville göra husrannsakan.

Detta gjordes och när jag inte svarade som de ville på deras frågor så kontaktade de åklagare som då gav dem rätten att ta MIN mobil.

Jag förklarade för dem att mobilen är min och det är enbart jag som använder den. Dessutom är jag kroniskt sjuk och får ofta svåra yrselattacker då jag behöver kunna kontakta vänner, familj och sjukvård för hjälp.

Men de tog ändå min mobil och lämnade mig helt utan.

Jag är inte misstänkt för något brott och är inte heller misstänkt för att ha något med sonens brott att göra då det handlar om en misstänkt misshandel.

Får de göra på detta vis?

Jag känner mig oerhört kränkt och vill verkligen inte dela med mig av mitt privatliv som ryms i den telefonen.

Dessutom har de nu satt mig i en sits där jag inte längre kan via telefon kontakta läkare eller arbetsgivare.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om beslag finns i Rättegångsbalkens 27 kapitel, det hittar du här.

Enligt 27 kap 1 § får föremål beslagtas som skäligen kan antas 1) ha betydelse för utredningen om brott, 2) vara avhänt någon genom brott eller 3) kunna förverkas på grund av brott. Även föremål som tillhör någon annan än den misstänkte kan tas i beslag om någon utav de tre ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda.

Åklagaren har rätt att uppdra polisman att ta ett påträffat föremål i beslag, 27 kap 4 §, andra stycket. Även rätten kan förordna om att beslagta ett föremål, på yrkande av undersökningsledaren eller åklagaren, 27 kap 5 §. Om åklagaren utan rättens inblandning beslutat att mobilen skulle beslagtas, kan du enligt 27 kap 6 § begära att rätten ska pröva beslaget.

Enligt 27 kap 1 §, tredje stycket gäller att föremål endast får tas i beslag om skälen för beslaget uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för motstående intressen. Eftersom du är kroniskt sjuk och behöver kunna kontakta sjukvård, familj och vänner skulle du (om du begär att rätten ska pröva beslaget) kunna argumentera för att de olägenheter beslaget innebär för dig inte står i proportion till skälen för beslaget. Något du möjligen också skulle kunna argumentera för är att det saknas skäl för att överhuvudtaget beslagta mobilen, men då jag inte vet någonting om skälen för beslaget är detta svårt för mig att uttala mig om.

Sammanfattningsvis har alltså åklagaren rätt att uppdra åt polisen att beslagta din mobil även om du inte är misstänkt, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Om mobilen tagits i beslag utan rättens inblandning kan du dock begära att rätten ska pröva beslaget, då du har möjlighet att argumentera för att beslaget ska hävas.

Hoppas att svaret var till hjälp!

Vänligen,

Annie KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo