Får polis omhänderta en person som inte är ordningsstörande?

FRÅGA
HejJag har en fråga Ang omhändertagande!Får ordningsvakter omhänderta en person som går inne på göteborgs central utan att denna person varit ordnings störande?
SVAR

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Två viktiga principer för polis och ordningsväktare

Två viktiga utgångspunkter för både polis och ordningsvakter är behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingripande endast får ske när det är nödvändigt för att avvärja en fara eller en störning. Proportionalitetsprincipen innebär att om ett ingripande behöver göras enligt behovsprincipen, ska endast sådant tvång användas som krävs för att uppnå ändamålet. Proportionalitetsprincipen får till följd att polis och ordningsväktare ska välja det lindrigaste alternativet om det finns flera alternativ som kan uppnå ändamålet (det innebär i många fall att polis och ordningsväktare till en början ska försöka prata personen tillrätta). Dessa två principer framgår av 8 § polislagen.

Svar på din fråga

Mot bakgrund av det som du skrivit i din fråga så finner jag ingen anledning till varför ordningsvakten skulle behöva omhänderta personen, och därför får ordningsvakten inte göra det. Om det däremot är så att ordningsvakten misstänker att personen i fråga exempelvis är på väg att begå ett brott så kan ett tillfälligt omhändertagande vara tillåtet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (67)
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?
2020-11-07 Väktares skyldighet att ingripa
2020-10-27 Vilket lagstöd använder polisen gällande väktare angående batong(expander)
2020-10-17 får en ordningsvakt neka mig inträde?

Alla besvarade frågor (86821)