Får p-vakterna skrapa och spola vindrutan på ens bil?

Hej, jag undrar om man som p-vakt egentligen får skrapa på en parkerad bil eller till och med spruta rutan med koncentrerad spolarvätska. En del p-vakter gör detta.skrapa, ok men om de repar min bil? Och spraya med medel på min bil känns som ett övertramp tycker jag...men vad säger lagen?

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till att börja med bör sägas att en parkeringsvakt (oavsett om denne är en s.k. offentligrättslig, förordnad parkeringsvakt dvs. myndighetsperson som verkar på allmänna gator och torg osv.) eller "parkeringsvakt" på tomtmark (t.ex. sådana som jobbar på privata p-platser och i parkeringsgarage) har en viss skyldighet att kontrollera parkeringsbevis såsom p-biljett och p-skiva i eller på fordonet. I princip ska hela fordonets främre del (dvs. området från framdörrarna ända fram till vindrutan) kontrolleras, vilket framgår av bl.a. rättsfallet NJA 2014 s. 755. Skrapandet av rutorna och användandet av spolarvätska t.ex. vintertid är alltså ett led i att eftersträva detta, är således som utgångspunkt tillåtet och kan betraktas som en gratis "rengöringstjänst".

Skrapandet får dock inte leda till någon negativ åverkan på fordonet. I så fall inträder straffrättsligt ansvar. I brottsbalken (BrB) 12 kap. 1 § anges att den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den (t.ex. till men för någons äganderätt) döms för skadegörelse. Är brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa döms det till ringa skadegörelse enligt BrB 12 kap. 2 §.

Med "skada" avses främst en delvis förstörelse som medför att saken blir åtminstone mindre brukbar eller funktionsduglig jämfört med innan. Skadan eller förstörelsen måste vidare vara av någon betydelse och beständighet för att medföra ansvar för skadegörelse. En förändring som t.ex. är relativt obetydlig anses inte innebära skada enligt BrB 12 kap. 1 §, men kan medföra ansvar för ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §. Så länge skrapandet och spolarvätskan inte förändrar fordonet till det sämre ens minimalt inträder dock inget straffrättsligt ansvar.

Det kan visserligen tänkas att en parkeringsvakt under skrapningen råkar komma åt en bildel och skada denna, eller orsaka en synlig repa på vindrutan, även om detta är mindre troligt. I så fall kan ansvar för skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (främst beroende på skadans omfattning) komma i fråga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”