Får ordningsvakter kolla legitimation?

FRÅGA
Hej. Har egentligen ganska många frågor vad gäller Ordningsvakters rätt och inte rätt men tar en av de viktigaste här nu. 2 ordningsvakter står i dörren på krog å släpper in eller stoppar folk,samt kräver legetimation av vissa, sen sitter det "vanlig" i garderoben. Det är väldigt sällan dessa vakter är inne i lokalen utan de står fast där mest hela kväll/natten. Jag läser runt å hittar lite olika svar, som tex ordningsvakterna ska inte stå i dörren utan en entrè värd. Orningsvakterna har inte befogenhet att kolla leg. Vad gäller här egentligen?? Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ordningsvakter har en ganska ovanlig arbetssituation. De är privat anställda, men förordnas av Polismyndigheten och arbetar på offentligt uppdrag med att upprätthålla allmän ordning. Detta kan i vissa fall leda till kolliderande arbetsuppgifter. Arbetsgivaren kanske vill att ordningsvakten ska utföra en uppgift som inte ingår i dennes offentligrättsliga uppdrag. Får då ordningsvakten utföra den uppgiften?

Rikspolisstyrelsen har gett ut föreskrifter med förtydligande regler angående ordningsvakters uppdrag. Frågan om vilka sidouppgifter som en ordningsvakt får utföra regleras i 7 kap. 2 § RPSFS 2012:17. Där står att: En ordningsvakt får utföra andra uppgifter än ordningshållning endast om sidouppgiften inte innebär att uppdraget att upprätthålla allmän ordning försummas.

Ordningsvakter får alltså utföra uppgifter som inte hör till deras ordningshållande uppdrag, men bara om de kan göra det utan att försumma uppdraget. Innebär det att ordningsvakter inte får kontrollera legitimation? Rikspolisstyrelsen har skrivit ett allmänt råd om just den frågan:

Vad som sägs i 7 kap. 1–2 §§ hindrar inte att en ordningsvakt exempelvis frågar den som avser att besöka en restaurang om han eller hon har legitimation i syfte att kontrollera ålder. Däremot bör en ordningsvakt med hänsyn till 7 kap. 1–2 §§ inte få servera alkohol eller godtyckligt selektera besökare.

Svaret på din fråga är alltså att det i princip inte finns något hinder för ordningsvakter att kontrollera legitimation i dörren på en krog. Det är dock inte en av ordningsvakternas huvudsakliga uppgifter. Därför måste de vara noggranna med att de inte därmed försummar sitt uppdrag att upprätthålla allmän ordning.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (80)
2021-09-30 Har ordningsvakter och nattklubbsägare en skyldighet att anmäla brott till polisen?
2021-09-30 Får ordningsvakter kolla väska
2021-09-29 Får ordningsvakter kontrollera legitimation
2021-09-11 Vad har en ordningsvakt för befogenheter?

Alla besvarade frågor (97479)