Får omyndig skriva testamente?

2016-08-08 i Testamente
FRÅGA
Får omyndigt barn (15år) skriva testamente ?
SVAR

Hej, roligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

I Sverige är rättshandlingen att upprätta ett testamente en av de mest formbundna. Huvudregeln är att ett testamente enbart får upprättas av en myndig person, d.v.s. någon som fyllt 18 år. En person som fyllt 16 år kan få upprätta ett testamente som enbart reglerar vem som ska få ärva sådan egendom som denne vid 16 års ålder själv får råda över, se ärvdabalken 9 kap. 1 §. Det kan här handla om inkomster 16-åringen erhållit genom arbete eller egendom denne fått med villkor om rätt att själva bestämma över egendomen, se föräldrabalken 9 kap. 1 § och 9 kap. 3 § 1 st.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84294)