Får omyndig skriva testamente?

Får omyndigt barn (15år) skriva testamente ?

Lawline svarar

Hej, roligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

I Sverige är rättshandlingen att upprätta ett testamente en av de mest formbundna. Huvudregeln är att ett testamente enbart får upprättas av en myndig person, d.v.s. någon som fyllt 18 år. En person som fyllt 16 år kan få upprätta ett testamente som enbart reglerar vem som ska få ärva sådan egendom som denne vid 16 års ålder själv får råda över, se ärvdabalken 9 kap. 1 §. Det kan här handla om inkomster 16-åringen erhållit genom arbete eller egendom denne fått med villkor om rätt att själva bestämma över egendomen, se föräldrabalken 9 kap. 1 § och 9 kap. 3 § 1 st.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning