Får olovlig avlyssning användas som bevisning?

2019-02-05 i Bevis och bevisning
FRÅGA
om polisen olovligen avlyssnar en persons mobiltelefon och på det sättet får kännedom om att personen sysslar med ett brott, gills den olovliga avlyssningen då som bevis eftersom polisen avlyssnat utan lov om polisen vill sätta dit personen för det brottet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I svensk rätt har vid vad som benämns fri bevisföring och fri bevisvärdering. Principen kommer till uttryck i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken.

Fri bevisföring innebär att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas som bevis. Åklagaren kan därmed i en rättegång att åberopa i princip allt. I teorin kan man till och med åberopa bevis som man fått del av olovligen eller genom hot. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domstolen fritt har att avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i förhandlingen. Som exempel torde ett bevis som framkommit genom att någon hotats ha ett lågt, eller sannolikt inget, bevisvärde.

Som svar på din fråga innebär det att även olovlig avlyssning får användas som bevis som används för att få någon fälld. Däremot kan det inledas en förundersökning för det fall att det begåtts ett brott för att få fram beviset (t.ex. genom olovlig avlyssning). Att bevisningen kommit fram olovligen innebär dock inte att den ej får användas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (295)
2019-09-30 Beslag av ägodelar
2019-09-30 Fri bevisföring och fri bevisvärdering
2019-09-29 Kan FB-meddelanden användas som bevis?
2019-09-27 Måste domstolen ta del av allt material som presenteras i ett mål?

Alla besvarade frågor (73804)