Får närstående delta i socialtjänstens samtal med barn?

2020-06-30 i Myndigheter
FRÅGA
https://lagen.nu/2001:453#K1P2S1Hejsan!Det är så här att vi har fått en orosanmälan om våra barn. Min fråga är: Får man verkligen inte ha med någon person som står barnen nära på orosanmälans samtalet som man får? Jag har nämligen en särbo som jag varit tillsammans med i 2 år och han känner både mig och barnen mycket väl. Jag skulle vilja ha med honom på samtalet, dels för han ska få ta del av vad som sägs och att han ev. kan berätta ur hans perspektiv om de undrar. Huvudsaken för mig är att han är med o lyssnar på vad de har o säga. Kan de verkligen neka honom att följa med till samtalet? När jag frågade min handläggare så kändes hon osäker på sitt svar och jag hittar ingenstans på nätet vad som gäller. Hon sa att han kan få sitta i väntrummet och att det bara är vårdnadshavarna/föräldrarna som får vara med i samtalet. Jag vill bara veta om vi inte har någon rätt att få ta med någon på ett sådant samtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dinfråga!

Regler om socialtjänsten finns i socialtjänstlagen(2001:453).

Vid åtgärder inom socialtjänsten som rör barn ska principenom barnets bästa alltid beaktas (1 kap. 2 §). Det innebär att barnets bästaalltid ska sättas i första rummet. Vid en utredning av om socialnämnden behöveringripa till skydd för ett barn får socialnämnden genomföra en utredning föratt klarlägga behovet av insatser (11 kap. 2 §). Vid en sådan utredning fårbarnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren ärnärvarande (11 kap. 10 § 3 st.). I enlighet med principen om barnets bästa ärdet nämligen viktigt att låta barnets åsikter och inställningar komma fram utanyttre påverkan från vårdnadshavare eller annan närstående. Det är alltsåmöjligt för socialtjänsten att neka er till att delta i samtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Fick du svar på din fråga?