FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd i trafiken03/03/2022

Får någon annan än ägaren teckna en båtförsäkring?

Får någon annan än ägaren teckna en båtförsäkring? Om inte , vilken lagparagraf kan jag hänvisa till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! På din fråga är försäkringsavtalslagen (2005:104) tillämplig.

Försäkringstagaren har en upplysningsplikt
Till att börja med har försäkringstagaren en upplysningsplikt och som innebär att försäkringstagaren måste lämna relevanta och korrekta uppgifter till försäkringsbolaget. En försäkringstagare som vet att försäkringsbolaget har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av är skyldig att rätta uppgifterna och om försäkringstagaren inte följer denna upplysningsplikt är avtalet ogiltigt (4 kap 1-2 § Försäkringsavtalslagen).

Den huvudsakliga brukaren ska stå som försäkringstagare
Dessutom framgår det allt som oftast i försäkringsvillkoren att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger och brukar bilen. Alla försäkringsbolag har olika villkor men förmodligen kan du hitta ett liknande stadgande i dina villkor. Detta betyder att det är den registrerade ägaren till fordonet som ska stå som försäkringstagare.

Ersättning kan utebli om fel person står på försäkringen
Om någon försäkrar fordonet på en annan person kan ersättningen vid en skada sättas ned eller helt utebli om den personen inte är den huvudsakliga brukaren av fordonet. Det är därför av vikt att skriva försäkringen på den personen som brukar bilen, för att vara säker på att ersättning ska kunna utgå om en olycka inträffar.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare