Får MrKoll och Lexbase ha kvar min dom sökbar även om den är gallrad från tingsrättens arkiv?

Hej,

Jag blev 2012 dömd i en Så kallad trekodsdom i tingsrätten och läste någonstans att tingsrätten gallrar tvistemålsdomar efter 10 år vilket innebär att 2022 kommer den inte längre vara sökbar utan att man är målsnunmer.

Min fråga är: På lexbase gallras tvistemålsdomar ut efter 20 år vilket innebär att mitt namn fortfarande kommer vara sökbart där och förekommer på sidor som Google och MR koll. Är det lagligt att dem "förvarar" min dom på deras Databas när den inte längre är sökbar i Tingsrättens arkiv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hemsidor som MrKoll och Lexbase har ett utgivningsbevis. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen).

En hemsida med utgivningsbevis har ett grundlagsskydd och omfattas inte heller av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidor som de du nämner inte behöver något samtycke eller göra någon intresseavvägning för att publicera uppgifter om en enskild.

Bestämmelser om att en allmän handling (t.ex. en dom) gallras ut och inte längre är sökbar hos domstolen regleras i lag. Någon lag för privata aktörer finns däremot inte varför Lexbase och MrKoll får lov att ha din dom kvar sökbar i princip hur länge de vill.


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”