Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?

2020-09-27 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej, Jag är separerad från min dotters mamma och vi har båda vårdnaden om henne. Nu har jag upptäckt att min dotters mamma utför bankärenden och beställer tjänster till min dotter utan mitt samtycke. Hon har meddelat banken att jag har gett henne en muntlig fullmakt, vilket inte stämmer. Hon har valt att inte ens ta upp frågan med mig. Får hon rent juridiskt göra så här? Begår hon brott och i så fall vilket?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

En bra utgångspunkt att ha till varför många åtgärder som man vill genomföra för sitt barn kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, är att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i personliga och betydelsefulla frågor för barnet (föräldrabalken 6 kap. 11 § och 13 §).

I vanliga fall behöver inte båda vårdnadshavarna vara på plats hos banken för att exempelvis skaffa konto, bankkort etc. till sina barn. Om endast den ena vårdnadshavaren är på plats, skickar banken hem papper till den frånvarande vårdnadshavaren på vad som har gjorts hos banken. Den frånvarande vårdnadshavaren har därefter möjlighet att kontakta banken om denne inte skulle samtycka till det som har gjorts.

För att skaffa olika tjänster hos banken till sitt barn räcker det med ett s.k. muntligt avtal enligt 10 § avtalslagen (AvtL). Det muntliga avtalet är en osjälvständig fullmakt, vilket innebär att den inte kan uppvisas för tredje man (banken). Men om den ena vårdnadshavaren exempelvis för över pengar från din dotters konto till sig själv, krävs en undertecknad föräldrafullmakt som du som fullmaktsgivare måste skriva under. Föräldrafullmakten är skriftlig och måste därför visas upp för banken innan en sådan överföring hos banken.

Utifrån det du har skrivit verkar det inte finnas något brott som din dotters mamma begått, utan snarare ett fel från bankens sida som inte informerat dig om dessa bankärenden som gjorts utan ditt samtycke.

Min rekommendation är att du kontaktar banken och meddelar att du inte fått någon information om dessa bankärenden och att du inte ger ditt samtycke till dessa. Därefter är banken skyldig att ta bort exempelvis tjänster som dotterns mamma skaffat utan ditt samtycke.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (93065)