Får min hyresvärd säga upp avtalet på grund av att jag inte längre behöver lägenheten?

2017-08-24 i Hyresavtal
FRÅGA
Vår hyresvärd (privat sådan) anser att vårt behov av bostad inte längre finns då vi gått i pension och inte längre har långa arbetsresor. Hyresvärden kände vid avtalsingåendet till att vi är mantalsskrivna på annan ort och att lägenheten inte är vår permanenta bostad. Vad gäller här? Kan vi bli uppsagda p.g.a. bristande behov av hyresrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende behöver kompletteras eller förtydligas så är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

En hyresgäst kan enligt 12 kap. jordabalken (oftast refererad till som ”hyreslagen”) tvingas flytta p.g.a. att avtalet löpt ut, att hyresgästen misskött sig så till den grad att förverkande skett eller att en rätt till uppsägning föreligger.

Av din fråga framgår tydligt att utflyttning inte kan framtvingas med mindre än att hyresvärden har en hållbar grund för uppsägning. De scenarier som berättigar till uppsägning återfinns i 46 § hyreslagen. Paragrafen anger bl.a. att uppsägning får ske om hyresgästen varit allmänt misskötsam (men inte tillräckligt vårdslös för att behöva flytta ut omgående) eller om huset ska rivas. Däremot finns ingen bestämmelse som säger att bristande behov av hyresrätten berättigar till uppsägning.

Den korta slutsatsen blir därmed att din hyresvärd är fel ute då hen önskar säga upp dig med motiveringen att du inte längre behöver bostaden. Det är helt enkelt inte en uppsägningsgrundande omständighet i hyreslagens mening.

Om vederbörande ändå insisterar på att avtalet ska upphöra bör du sitta lugnt i båten och invänta en prövning i hyresnämnden (hyresvärden är skyldig att hänskjuta tvisten dit enligt 49 § hyreslagen). Hyresnämnden kommer vid en sådan prövning med största sannolikhet besluta att hyresförhållandet ska fortlöpa.

I mina ögon vore det dock besynnerligt om hyresvärden drev saken ända dit, eftersom det ur hens perspektiv rimligtvis vore perfekt att ha en ”sporadisk” hyresgäst som nyttjar, och därmed sliter, på lägenheten i betydligt mindre utsträckning än om någon bott där permanent.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94258)