Får min hyresvärd höja förrådshyran?

om man hyr ett förråd får dom öka hyran på förrådet från 450kr/månad till 1700kr/månad (ingen bostad är kopplat till förrådet)

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till lawline med din fråga.

Det är lagligt för din hyresvärd att höja hyran. För att villkorsändring, i form av höjd hyra, ska kunna ske måste hyresvärden säga upp ert hyresavtal för villkorsändring (12 kap 58 § JB). Det innebär att kontraktet endast förlängs om du accepterar hyran. Accepterar du den inte måste du flytta ur förrådet. Om den begärda hyran är oskälig (se nedan) har du dock rätt till skadestånd. Är hyran skälig, får du flytta utan rätt till skadestånd.

Du kan som sagt få skadestånd vid en oskälig hyrehöjning. Bedömning av om hyran är skälig eller oskälig görs av hyresnämnden genom jämförelse med hyror för andra liknande förråd på marknaden i ditt område (12 kap 57 a § JB).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning