FrågaARBETSRÄTTSjuk 07/11/2022

Får min chef besluta att jag ska gå hem från jobbet och sjukskriva mig?

Är det möjligt flr min chef att besluta att jag ska gå hem och vara sjukskriven? Detta trots att jag själv anser mig fullt arbetsför

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får din chef besluta att du ska gå hem?

Den rättsliga utgångspunkten är att en arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet. Den så kallade arbetsledningsrätten är en av arbetsrättens mest grundläggande principer och kallas ibland även för § 32-befogenheterna. Detta innebär att din chef som huvudregel får hindra dig från att vara på arbetsplatsen om den vill detta. 

Det finns dock några undantag. Dessa tillämpas huvudsakligen på diskriminerings- och föreningsrättskränkande grunder. Alltså dels om du anser att din chefs beteende är diskriminerande mot dig på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, dels om du anser att din chef har kränkt din föreningsrätt genom att skicka hem dig för att du är t.ex. är engagerad i en facklig organisation (1 kap. 1 § diskrimineringslagen och 8 § medbestämmandelagen). 

Eftersom det av din fråga inte verkar som att din chef har agerat diskriminerande mot dig eller kränkt din föreningsrätt så blir svaret därför, i enlighet med principen om arbetsledningsrätten, att din chef får bestämma att du ska gå hem från arbetet. 

Får din chef besluta att du ska sjukskriva dig?

En arbetsgivare kan inte tvinga dig till att sjukskriva dig. För sjukskrivning krävs det dessutom ett läkarintyg efter ett visst antal dagar, och då är det en läkare som gör bedömningen om du är så pass sjuk så att du inte kan jobba, och alltså inte din arbetsgivare. 

Det kan även finnas regler i ditt kollektivavtal

Värt att notera är att det i vissa kollektivavtal dessutom kan finnas särskilda regler om att arbetsgivaren får skicka hem en arbetstagare i syfte att t.ex. förhindra smittspridning. Det kan även tänkas att det finns kollektivavtal som föreskriver att särskilda krav ska vara uppfyllda innan en arbetstagare i vissa fall får bli hemskickad från jobbet. Alltså gäller allt det som jag ovan har redogjort för som utgångspunkt, men det kan finnas undantag i kollektivavtal. Det kan därför vara värt att kontakta din fackliga organisation för att även säkerställa att allt har gått rätt till enligt det kollektivavtal som du omfattas av. 

Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om du skulle få fler funderingar så går det självklart alltid bra att ställa en ny fråga!

Hälsningar, 

Aileen PotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”