Får min arbetsgivare omplacera mig pga att jag studerar?

FRÅGA
Hej!Jag blev omplacerad på min arbetsplats pga att jag studerar. De anser att jag förmodligen kommer sluta på arbetsplatsen när jag är klar med studierna. Och då behöver de stärka upp kompetensen genom att ta bort mig och sätta ditt någon annan.Nu är jag inte klar med studierna fören om ett år, och under den tiden kommer jag jobba kvar på 80%.Det är heller inte säkert att jag får ett jobb någon annanstans när jag är klar.Kan de göra så? Ta för givet att jag inte kommer jobba kvar när jag och klar och flytta på mig redan nu? Det känns inte rätt att bli omplacerad för att man studerar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av frågan hur ingripande omplaceringen är. Därför kommer jag att ge dig ett mer generellt svar.

Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Om omplaceringen är inom din arbetsskyldighet måste du utföra arbetet och arbetsvägran kan utgöra saklig grund för uppsägning. Du är skyldig att utföra arbete som har ett naturligt samband till arbetsgivarens verksamhet, utförs för arbetsgivarens räkning, och som faller inom dina allmänna yrkeskvalifikationer.

Arbetsgivaren omplaceringsmöjlighet begränsas enligt huvudregeln av ditt kollektivavtalsområde. Om din arbetsgivare, genom ett ensidigt beslut, omplacerar dig till arbete som tillhör ett annat kollektivavtalsområde kan detta anses utgöra avskedande utan saklig grund.

Bastubadarprincipen (från AD 1978 nr 89) utgör en generell begränsning av arbetsgivarens rätt att omplacera arbetstagarna. Principen innebära att arbetsgivaren måste visa objektivt godtagbare skäl för omplaceringar som beror på arbetstagaren personligen och som får särskilt ingripande verkningar. Skälen kan provas av domstol.

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (745)
2021-04-10 Arbetsgivares rätt till kvittning
2021-04-10 Kan företaget flytta alla anställda till annat företag i koncernen utan att flytta över tidigare kollektivavtal?
2021-04-09 rätten att omplacera arbetstagaren
2021-04-06 Förbjuda anställda att bära munskydd

Alla besvarade frågor (91063)